Andrei Alexandru Panait, autor la FEAA - Pagina 4 din 59

Andrei Alexandru Panait

23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 2 masterat la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Marketing si comunicare in afaceri NR. CRT. NUME ȘI PRENUME Statut academic 2019-2020 Forma de finantare in 2020-2021 1 CIULEA M. CRISTINA IULIANA INT BUGET 2 […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 2 licenta la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Management Nr.crt. Nume prenume Statut academic 2019-2020 Forma de finantare in 2020-2021 1 CHELU C. CATALINA ELENA INT BUGET 2 STANCIU A. ADRIANA INT Mold.Bursier 3 […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 1 licenta la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Termen de contestatie 24.09.2020, ora 15.00 Management Nr.crt. Nume listă Statut academic 2019-2020 Forma de finanţare in 2020-2021 1 Leca    N.  Andreea-Aurelia     INT BUGET 2 Bardaș […]
21/09/2020

Hotărâre CF – 18 Septembrie 2020

EXTRAS     din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 18.09.2020, la care şi-au exprimat votul electronic 11 […]
18/09/2020

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare TAXĂ, în urma concursului de admiteredin sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 […]
18/09/2020

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 […]
27/08/2020
Anunţ depuneri diplome masterat

Anunț masterat

Studenţii de la master, anul I 2019-2020, vor depune la dosar diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original, până cel târziu la data de […]
27/08/2020

Anunţ pentru studenţii din anul terminal care doresc să opteze pentru AN COMPLEMENTAR

Anul complementar poate fi urmat de către studenţii care se află în următoarea situaţie: au maximum 30 credite nepromovate din anul terminal. Anul complementar poate fi […]
07/08/2020
Anunţ depuneri diplome masterat

Anunt secretariat

În perioada 10.08.2020-21.08.2020 secretariatul facultăţii este închis (concediu de odihnă)
07/08/2020

Anunţ – Licenţă / Disertaţie Septembrie 2020

EXAMENELE DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE SE SUSŢIN ONLINE PE PLATFORMA MICROSOFT TEAMS. ÎNCRIERILE SE DESFĂŞOARĂ ONLINE ÎN PERIOADA 1 – 2 SEPTEMBRIE 2020. DOSARUL DE ÎNSCRIERE […]