Comunicat de presa – SIPOCA 393

Ultima actualizare: 23.01.2019 - 23:00
sipoca

Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare – SIPOCA 393, cod MySMIS 116103

Ministerul Cercetării și Inovării – MCI, alături de partenerii Universitatea Dunărea de Jos din Galați – UGAL, Academia de Studii Economice – ASE București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București, implementează, pe o perioadă de 26 luni, pâna în luna februarie 2021, proiectul cu numele Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare – SIPOCA 393, cod MySMIS 116103, după semnarea în data de 19.12.2018 a contractului de finanțare.

Proiectul dispune de un buget în valoare totală de 7.933.241,10 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.208.005,71 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 6.662.642,33 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 545.363, 38 lei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OSP 1 – implementarea unui cadru de lucru care să faciliteze elaborarea și aplicarea politicilor publice bazate pe dovezi, în domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare în MCI și realizarea unei politici publice cu accent pe segmentul cercetării aplicative și al valorificării rezultatelor cercetării, în corelație cu necesitățile mediului economic (A1, Rezultat de proiect 1: politica publică în domeniul de CDI, domeniu de competenta al MCI, elaborată și aprobată).
  2. OSP 2 – implementarea unui cadru de lucru care să susțină sistematizarea și simplificarea legislației în domeniul de CDI și realizarea în cadrul MCI a unui act normativ nou, republicat sau concentrat în reglementări unice, publicat în Monitorul Oficial (A2, Rezultatul de proiect 2: act normativ sistematizat elaborat si aprobat).
  3. OSP 3 – implementarea unui cadru de lucru care să faciliteze elaborarea și aplicarea unor proceduri simplificate pentru companiile care au activități de CDI, în scopul reducerii poverii administrative pentru mediul de afaceri și realizarea în cadrul MCI a unei proceduri simplificate privind recunoasterea activității de CDI din cadrul companiilor românesti (A3, Rezultat de proiect 3: procedură simplificată pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri elaborată si aprobată).
  4. OSP 4 – dezvoltarea competențelor și abilitătilor profesionale ale personalului de conducere si execuție din MCI (50 de persoane), în cadrul unor module de instruire în urmatorul domeniu:

– politici publice de cercetare, dezvoltare și inovare, bazate pe dovezi, legislația în domeniul cercetării și reglementările care vizează activitățile de CDI din mediul de afaceri românesc (A4, Rezultatul de proiect 4: 50 de persoane din cadrul MCI certificate).

 

Rezultate așteptate:

  1. Pentru RP4 POCA – Rezultat de proiect 1: politica publică în domeniul de CDI (domeniu de competență al MCI) elaborată și aprobată.
  2. Pentru RP6 POCA – Rezultat de proiect 2: act normativ sistematizat elaborat si aprobat.
  3. Pentru RP7 POCA – Rezultat de proiect 3: procedura simplificată pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri elaborată și aprobată.
  4. Pentru RP12 POCA – Rezultat de proiect 4: 50 de persoane din cadrul MCI certificate.

 

Grupul țintă:

Grupul țintă de la nivelul MCI este alcatuit din 50 de angajați, funcționari publici și personal contractual, cu funcții de conducere și de execuție, care vor fi responsabili cu elaborarea și aplicarea unei politici publice bazate pe dovezi, în domeniul de CDI, cu sistematizarea și simplificarea legislației în domeniul de CDI și cu elaborarea, respectiv aplicarea unor proceduri simplificate pentru companiile care au activități de CDI, în scopul reducerii poverii administrative pentru mediul de afaceri, din care:

  • personal de conducere: 9 persoane din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării
  • personal de execuție: 41 de persoane din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării

Proiectul Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare – SIPOCA 393, cod MySMIS 116103, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 – cod SIPOCA 393, cod MySmis 116103

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive