Extras sedinta CF 16.04.2020

Ultima actualizare: 16.04.2020 - 14:31

EXTRAS


din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din data de 16.04.2020, la care şi-au exprimat votul electronic 12 din 15 membri.

Ordinea de zi:

  1. Procedura de evaluare on-line a studenţilor.
  2. Diverse

HOTĂRÂRE

Se aprobă, cu unanimitate de voturi, Procedura de evaluare on-line a studenţilor Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, conform anexei 1.Se aprobă, cu unanimitate de voturi, programarea verficărilor din semestrul II la anii de studiu II şi III, conform anexei 2.

ANEXA 1: Procedura de evaluare on-line a studentilor FEAA
ANEXA 2: Modificare programarea verificarilor conform HS nr. 79 din 23.04.2020 Programarea verificarilor pentru anii II si III

DECAN,
Prof. univ. dr Micu Adrian

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive