Proiectul „BNR-Zilele porților deschise pentru studenții economiști”

Ultima actualizare: 20.11.2019 - 18:02

Etapa I  anul  universitar  2019-2020

Banca Națională a României, Membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, se implică activ, prin intermediul proiectelor adresate mediului universitar în sprijinirea educației financiare.

În anul 2009, BNR a demarat Proiectul „BNR-Zilele porților deschise pentru studenții economiști” având ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de cunoaștere în mediul universitar a activității Băncii Centrale, a rolului, funcțiilor si implicațiilor deciziilor acesteia în economia românească, reprezentând un demers proactiv de implicare în educația tinerilor care se pregătesc de a profesa în domeniu.

Începând cu anul 2013 a intrat in vigoare Protocolul de colaborare MEN nr.10830/2013, încheiat intre Ministerul Educației Naționale si Banca Națională a României, iar in anul 2018 s-a încheiat un nou Protocol de Colaborare MEN sub nr. 9985/2018 încheiat intre Ministerul Educației Naționale, Banca Naționala a României, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară si Asociația  Română a Băncilor, pentru o perioada de 5 ani, având  drept scop, printre altele  consolidarea cu mediul academic prin intermediul unor proiecte privind educația financiară.

Și în anul universitar 2019-2020, facultatea noastră a încheiat parteneriat cu BNR  care  se derulează în două etape, în cursul anului universitar 2019-2020, respectiv  prima etapă în perioada noiembrie-decembrie 2019, iar a doua etapă urmează in perioada martie-aprilie 2020.

Pentru  prima etapă a  proiectului, reprezentanții BNR vor susține 3 seminarii  interactive după cum urmează:

  • Seminar 1- „Repere din istoria BNR și istoria monedei naționale”, in data de 18.11.2019; interval orar:10:00-12:00, locul desfășurării  Sediul BNR Agenția Galați, Str. Fraternității nr.2 ;
  • Seminar 2- „Băncile centrale și stabilitatea financiară”, in data de 25.11.2019 , locul desfășurării  Sediul BNR Agenția Galați, Str. Fraternității nr.2;
  • Seminar 3- „Politica macroprudențială – noua cale de asigurare a stabilității financiare” in data de 2.12.2019 locul desfășurării  Sediul BNR Agenția Galați, Str. Fraternității nr.2;

Grupul țintă  aferent proiectului este format din 30 studenți, din care: 27 studenți din  anul I Specializarea Finanțe si Bănci-Licență si 3 studenți de la Specializarea Management Financiar si Bancar-Master anul I.

În data de 18.11.2019, Grupul ținta  a participat la primul Seminar – „Repere din istoria BNR și istoria monedei naționale”,  a fost un seminar interactiv condus și moderat de specialiști, lectori din BNR, Director Agenția BNR Galați, Isac Borș și Referent de specialitate Agenția BNR Galați, Nicu Țocu, având ca scop formarea întru-un ritm mai rapid și sustenabil, a competențelor autentice privind educația financiară a viitorilor economiști-finanțiști, de care are nevoie economia românească.

Din partea Facultății de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea Dunărea de Jos din Galați , coordonator al Proiectului „BNR-Zilele porților deschise pentru studenții economiști” este Conf.univ.dr.ec. Viorica Ioan.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive