23 Noiembrie – O zi marcanta pentru economiști

Ultima actualizare: 23.11.2020 - 8:55

In luna aprilie  a anului 1997, cel de-al III-lea Congres al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER) a desemnat ziua de 23 noiembrie a fi „Ziua Economistului”. S-a considerat a fi o zi importantă întrucât semnifică punerea temeliei celei mai importante discipline economice în învățământul universitar : economia politică.

La 23 noiembrie 1843, Ion Ghica inaugura la Academia Mihăileană din Iași cursul de economie politică cu o lecție care reprezenta nu numai un moment de vârf al învățământului românesc, dar și un exemplu de patriotism : „Despre importanța economiei politice”. În cadrul acestei prime prelegeri, Ion Ghica sublinia necesitatea de a se studia economia politică, pentru că aceasta „reprezintă cea mai sigură cârmă în stare să lumineze întru căutarea intereselor noastre materiale și morale”. În mod deosebit atrăgea atenția asupra însemnătății primordiale, printre factorii de producție, a muncii, considerate drept „o chestiune mare, foarte mare, cea mai mare dintre toate, o chestiune care primează totul”. În expunerile sale, Ion Ghica șoca prin noutatea cunoștințelor însușite la Paris. Prelegerile erau atât de interesante încât el însuși remarca : „la cursul meu de economie politică începuse a veni mulți boieri și ascultau cu atenție”.

Două decenii mai târziu au marcat întemeierea învățământului economic de specialitate în școlile comerciale. Astfel, la 26 octombrie 1864 și-a deschis porțile, la Galați, prima școală comercială, transformată în liceu comercial în anul 1936.

Au fost anii în care Camera de Comerț și Industrie-Galați a oferit  un sprijin substanțial, renunțând la investițiile pentru propriul sediu, pe care le-a reorientat spre ridicarea unui edificiu, dotat cu o aulă grandioasă, săli de clasă și  laboratoare moderne, toate destinate desfășurării în condiții optime a procesului de învățământ economic. Aceeași instituție a subvenționat funcționarea Academiei Libere de Export-Galați, în cadrul căreia erau prezentate conferințe menite să asigure două necesități : „1) explicarea noilor realități economice și 2) valorificarea produselor naționale românești prin export”.

Academia Liberă de Export din Galați a fost scena pe care au conferențiat cele mai prestigioase personalități ale învățământului economic românesc : Grigore Trancu- Iași, G. Tașcă, I. Răducanu, C. Bungențianu, V. Slăvescu, Gr. Mladenatz, M. Penescu, Al.Hallunga, V. Jinga, Gh. Lăzărescu, I. G. Munteanu, Th. Pălănceanu ș.a.

Profesorii economiști gălățeni s-au dovedit deschizători de drumuri pentru economiști de renume național și internațional, precum Virgil Madgearu, Anghel Rugină, Gheorghe Zane etc.

Iată de ce, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Galați se simte datoare să continue neîntrerupt aspirațiile tuturor acestor înaintași, cu încredere în puterea progresului economic și moral al societății românești.

Personal, mă simt recunoscător tuturor profesorilor care m-au ajutat să stăruiesc pe aceeași cale de viață : cea a învățământului economic. Datorită lor am rămas încredințat că atunci când la catedră poți impune respect, ar fi cu neputință ca în bănci să nu găsești ecou.

În această zi deosebită am prilejul să le mulțumesc cu venerație, alături de mulți colegi de breaslă.

Pe aceeași latitudine, adresez felicitările și urările mele de bun augur întregului colectiv al facultății, împreună cu care îi făurim viitorul, în acord cu datele ei constitutive și cu ceea ce o poate aduce durabil în recunoașterea și prețuirea unanimă.

DECAN,
Prof. univ. dr. habil. Adrian MICU

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive