Acte necesare pentru achizitionarea unui calculator prin programul euro 200

Ultima actualizare: 02.06.2021 - 15:00

(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii cu varsta pâna in 26 de ani completează o cerere conform modelului ataşat, pe care o depun la secretariatul facultăţii.

(2) Cererea prevazută la alin. (1) va fi însoţită de urmatoarele documente:

a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al studentului  împreună cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

c) adeverinţă de la institutiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student şi dacă au beneficiat de programul Euro 200 pentru fraţi/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (aprilie 2021).

e) declaraţie pe propria raspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.

(3) La stabilirea venitului brut lunar (250 Ron) pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna aprilie 2021 cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii si burselor sociale.

(4) Adeverinţă de venituri de la Primărie pentru student, părinţi si fraţi cu varsta peste 18 ani.

(5) Adeverinţă de venituri de la Administraţia Financiară (ANAF) pentru student, părinţi şi fraţi cu varsta peste 18 ani. (6) Cererea prevazuta la punctul (1), însoţită de documentele prevazute mai sus, se depune la secretariatul facultăţii pâna la data de 15 iunie 2021.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive