Acte necesare pentru programul „EURO 200”

Ultima actualizare: 13.03.2019 - 9:17

Actele necesare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare, pentru elevi și studenți cu venituri mici în anul 2019

 1. Cerere tip (se ridică de la secretariatul facultății) – va fi completată de studentul care solicita acest ajutor
 2. Cererea prevăzută la punctul 1 va fi însoțită de actele justificative pentru veniturile obținute
  1. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  2. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  3. adeverință din care să rezulte caluitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
  4. acte doveditoare, în oridinal privind veniturile membrilor familiei;
  5. declarația pe propria răspundere (notarială) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar poe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 297/03.05.2018 (sub 250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achizițonarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu au mai beneficiar de un astfel de ajutor financiar.
  6. adeverință de venituri de la primărie
  7. adeverință de venituri de la Administrația Financiară

Observații:

 • documentele prevăzute la punctul 2 a și b se vor depune în copie, cu condiția că, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original;
 • solicitanții nu trebuie să depășească vârstă de 26 ani;
 • venit lunar brut pe membru de familie este cel din luna precedentă depunerii cererii;
 • ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
 • dată limita de depunere 109.04.2019

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive