Anunt burse sociale 2023-2024, semestrul II

Ultima actualizare: 11.03.2024 - 9:04

Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul II al anului universitar 2023-2024, studenţii cu vârsta până în 35 de ani, cu venituri sub salariul minim net pe economie pe ultimele 12 luni: martie 2023 – februarie 2024, pot depune dosarul complet la Secretariatul facultăţii până la data de 20.03.2024.  În semestrul II nu se revizuiesc bursele sociale pe criterii medicale.

Bursele vor fi repartizate în limita fondului primit, în funcţie de venitul net pe membru de familie.

Beneficiarii burselor sociale sunt studenţii (de la licenţă şi masterat) în vârstă de până la 35 de ani, care îndeplinesc criteriile de promovabilitate şi care se încadrează în următoarele categorii:

 1. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu au realizat în ultimele 12 luni (martie 2023-februarie 2024) un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
 2. studenţii bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale – pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist , boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică , cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.
 3. Studenţii a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului (martie 2023-februarie 2024) un venit lunar mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Calculul venitului net pe membru de familie se face astfel:

 • Pentru studenţii necăsătoriţi, cu vârsta până la 26 de ani, se vor lua în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei (student, părinţi, fraţi, surori), supuse impozitului pe venit.
 • Pentru studenţii căsătoriţi, cu vârsta până în 35 de ani şi studenţii necăsătoriţi, cu vârsta între 26 şi 35 de ani, se vor lua în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de student şi de membrii familiei acestuia (soţ/soţie/copil dacă este cazul), supuse impozitului pe venit.
 • Dosarul  de bursă pe motive medicale va cuprinde următoarele acte:
  • Un dosar mapă, pe care studentul îşi va trece numele, prenumele, specializarea, anul de studiu şi numărul de telefon.
  • cererea şi declaraţia studentului va fi listată, completată şi semnată (vezi cerere şi declaraţie în anexa 2.a).
  • certificat medical emis de un medic de specialitate (altul decât medicul de familie), vizat de către medicul de la Cabinetul medical studenţesc.
 • Dosarul  de bursă socială pentru studenţii  orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi pentru studenţii  a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului un venit lunar mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie, va cuprinde următoarele acte:
  • Un dosar mapă, pe care studentul îşi va trece numele, prenumele, specializarea, anul de studiu şi numărul de telefon.
  • cererea şi declaraţia studentului va fi listată, completată şi semnată (vezi cerere şi declaraţie în anexa 2.a).
  • declaraţia pe propria răspundere privind veniturile nete obţinute în ultimele 12 luni (anexa 2.b.)
  • ancheta socială privind situaţia financiară a familiei (avizată de Primărie).
  • adeverinţe de salariat cu venitul NET realizat de părinţi, de student şi de membrii majori (unde e cazul) în ultimele 12 luni (martie 2023 – februarie 2024).
  • cupoane de pensie/adeverinţă eliberată la Casa de Pensii pentru ultimele 12 luni (martie 2023 – februarie 2024).
  • adeverinţe de venit de la ANAF pe 2023 şi 2024 pentru părinţi, student şi membrii majori ai familiei (se vor obţine de către instituţia de învăţământ superior).
  • pentru veniturile obţinute de membrii familiei în calitate de PFA, se vor depune documente cu veniturile NETE pe lunile martie 2023 – februarie 2024.
  • adeverinţă emisă de primărie privind ajutorul social pentru perioada martie 2023 – februarie 2024  (dacă este cazul).
  • copii ale cărţilor de identitate ale tuturor membrilor familiei, respectiv copii ale certificatelor de naştere ale celor cu vârste sub 14 ani.
  • adeverinţă de elev sau student pentru fraţi/ surori.
  • certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a hotărârii de divorţ a părinţilor cu pensia alimentară stabilită.
  • adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimele 12 luni ale soţului (soţiei) părintelui recăsătorit (dacă este cazul).
  • dovada pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (dacă este cazul).
  • copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor (dacă este cazul).
  • cupon/adeverinţă pentru pensia de urmaş pe ultimele 12 luni (dacă este cazul).
  • hotărârea de acordare a plasamentului, cupoane sau adeverinţe cu valoarea alocaţiei de plasament în perioada martie 2023 – februarie 2024  (dacă este cazul).

Dosarele care nu justifică toate veniturile din adeverinţele de venit  de la ANAF vor fi declarate incomplete.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive