Anunt burse sociale, semestrul I – 2023-2024

Ultima actualizare: 31.10.2023 - 10:07

Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul I al anului universitar 2023-2024, studenţii cu vârsta până în 35 de ani, cu venituri sub salariul minim net pe economie (1898lei/lună/membru de familie) pe ultimele 12 luni: octombrie 2022 – septembrie 2023, pot depune dosarul complet la Secretariatul facultăţii până la data de 17 noiembrie 2023.

Bursele vor fi repartizate în limita fondului primit în funcţie de venitul pe membru de familie.

Dosarul  de bursă socială cuprinde următoarele acte:

 1. cererea şi declaraţia studentului va fi listată, completată şi semnată (vezi cerere şi declaraţie).
 2. ancheta socială privind situaţia financiară a familiei (avizată de Primarie).
 3. adeverinţe de salariat cu venitul NET realizat de părinţi şi studenţi (unde e cazul) în ultimele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023). Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească salariul minim net pe economie (1898 lei).
 4. cupoane de pensie/adeverinţă eliberată la Casa de Pensii pentru ultimele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023).
 5. adeverinţe de venit de la ANAF pe 2022 şi 2023 pentru părinţi şi studenţi (titular şi fraţi) (se vor obţine de către instituţia de învăţământ superior).
 6. pentru veniturile obţinute de membrii familiei în calitate de PFA, se vor depune documente cu veniturile NETE pe lunile octombrie 2022 – septembrie 2023 (adeverinţe eliberate de un contabil autorizat, declaraţie pe propria răspundere la Notariat sau precizare explicită în ancheta socială).
 7. adeverinţă emisă de primărie privind ajutorul social pentru perioada octombrie 2022 – septembrie 2023 (dacă este cazul).
 8. copii ale cărţilor de identitate ale tuturor membrilor familiei, respectiv copii ale certificatelor de naştere ale celor cu vârste sub 14 ani.
 9. adeverinţă de elev sau student pentru fraţi/ surori.
 10. certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a hotărârii de divorţ a părinţilor cu pensia alimentară stabilită.
 11. adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimele 12 luni ale soţului (soţiei) părintelui recăsătorit.
 12. dovada pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (dacă este cazul).
 13. copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor (dacă este cazul).
 14. cupon/adeverinţă pentru pensia de urmaş pe ultimele 12 luni (dacă este cazul).
 15. hotărârea de acordare a plasamentului, cupoane sau adeverinţe cu valoarea alocaţiei de plasament în perioada octombrie 2022 – septembrie 2023 (dacă este cazul).

Calculul venitului net pe membru de familie se face astfel:

 • Pentru studenţii necăsătoriţi, cu vârsta până la 26 de ani, se vor lua în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei (student, părinţi, fraţi, surori), supuse impozitului pe venit.
 • Pentru studenţii căsătoriţi, cu vârsta până în 35 de ani şi studenţii necăsătoriţi, cu vârsta între 26 şi 35 de ani, se vor lua în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de student şi de membrii familiei acestuia (soţ/soţie/copil dacă este cazul), supuse impozitului pe venit.

STUDENŢII CARE SUFERĂ DE BOLI CRONICE (studenţii bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale – pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist , boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică , cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate) vor depune certificat medical emis de un medic de specialitate (altul decât medicul de familie), vizat de către medicul de la Cabinetul medical studenţesc.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive