Anunț decontare abonamente Transurb

Ultima actualizare: 18.05.2022 - 8:13

Începând cu data de 1.04.2022, studenţii în vârstă de până la 26 de ani pot deconta abonamentele la transportul local în comun (un singur abonament lunar), completând cererea de decontare la care ataşează următoarele documente:

  • Copie carte de identitate
  • Copie legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport
  • Bon fiscal original
  • Extras de cont pe numele studentului (doar la prima decontare)
  • Copia cardului nominal de transport
  • Pentru studenţii orfani sau aflaţi în plasament familial, copie după certificatul de deces, respectiv copie dupa decizia de plasament.

Pe copiile depuse, studentul va scrie ,,conform cu originalul” şi va semna.

Documentele pentru decontarea abonamentelor pentru luna în curs se vor prezenta la secretariat până la începutul lunii următoare, cel mai târziu la data de 7.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive