Anunt depunere dosare de bursa de performanta 2022

Ultima actualizare: 03.03.2022 - 12:22

DOSARELE PENTRU OBŢINEREA UNEI BURSE DE PERFORMANŢĂ SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ CEL MAI TÂRZIU PE 11.03.2022, ORELE 14,00.

Dosarul va conţine copii ale documentelor justificative pentru acordarea bursei de performanţă, cerere şi CV.

CRITERII DE ACORDARE  A BURSEI DE PERFORMANŢĂ:

PENTRU SEMESTRUL I:

Punctajul realizat de student este format din media ponderată a anului universitar anterior (minim 9.50), la care se adaugă punctajul pentru activitatea desfăşurată în anul universitar anterior, astfel:

  • 5 puncte – Premiul I obţinut la diverse manifestări ştiinţifice; Premiu pentru originalitate; Premiu pentru aplicabilitate; Premiu special.
  • 4 puncte – Premiul II obţinut la diverse manifestări ştiinţifice.
  • 3 puncte – Premiul III obţinut la diverse manifestări ştiinţifice; activitate de voluntariat, comisii în interesul învăţământului, asociaţii studenţeşti.
  • 2 puncte – Menţiune obţinută la diverse manifestăriştiinţifice; participări la şcolile de vară.
  • 1 punct – Participări la diferite manifestări ştiinţifice, concursuri, olimpiade; sesiuni de instruire; tabere tematice; articole publicate în reviste studenţeşti.
PENTRU SEMESTRUL II:

La criteriile aplicate pentru semestrul I, se cumulează şi performanţele obţinute în semestrul I al anului curent (medie şi activitate extracurriculară).

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive