Anunţ Examen de licenţă / disertaţie, Sesiunea iulie 2019

Ultima actualizare: 14.06.2023 - 9:37

Înscrierile se desfăşoară la secretariat, în perioada 2 – 8 iulie 2019

Examenele de licenţă/ disertaţie se vor susţine în perioada 15 – 19 iulie 2019, conform programării afişate pe site-ul facultăţii.

Ordinea şi ora de intrare în sala de examen se vor stabili şi afişa de către fiecare comisie de examen.

Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă/ disertaţie sunt următoarele:

  1. Lucrarea de licenţă/ disertaţie – format scris, copertat şi legat tip carte, însoţit de un cd pe care să fie inscripţionat fişierul pdf al lucrării şi raportul antiplagiat. Lucrarea va fi însoţită de avizul şi de referatul cadrului didactic îndrumător (formular tip – se decarcă din metodologia de finalizare a studiilor, feaa.ugal.ro).
  2. Două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.
  3. Fişa de lichidare (formular tip) – se ridică de la secretariat la înscriere.
  4. Fişa de înscriere (formular tip) – se ridică de la secretariat la înscriere.
  5. Declaraţie privind originalitatea şi autenticitatea lucrării de licenţă/ disertaţie (formular tip – se decarcă din metodologia de finalizare a studiilor, feaa.ugal.ro – trebuie legată în lucrare după pagina cu titlul lucrării).
  6. Prima pagină din raportul antiplagiat printată şi legată în lucrare împreună cu declaraţia privind originalitatea şi autenticitatea lucrării de licenţă/ disertaţie.
  7. Absolvenţii din serii vechi care si-au ridicat actele originale de la dosar, se vor prezenta cu diploma de bacalaureat original, respectiv diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă original pentru absolvenţii de master, precum şi copia certificatului de naştere, conformă cu originalul.
  8. Chitanţa de plată a examenului de licenţă/ disertaţie pentru absolvenţii din serii vechi (600 lei – se achită la casieria universităţii).

Atenţie! Nu se vor primi lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus! Înscrierile se fac personal.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive