Anunt examen licenta / disertatie Februarie 2022

Ultima actualizare: 02.08.2022 - 15:58

Examenele de licenţă / disertaţie se susţin online pe platforma microsoft teams.

Încrierile se desfăşoară online în perioada  17 – 18 Februarie 2022;

Susţinerea examenelor: 25 – 28 februarie 2022.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente şi se va transmite doar dacă este complet la adresa de e-mail:

 1. Cererea de înscriere la examenul de licenţă (cerere_licenţă) respectiv examenul de disertaţie (cerere_disertaţie), în format pdf.
 2. Referatul îndrumătorului, completat şi semnat, în format pdf. (referat_licenţă, referat_disertaţie)
 3. Lucrarea de licenţă respectiv lucrarea de disertaţie, în format pdf.
 4. Declaraţia de originalitate a lucrării, semnată de absolvent, în format pdf. (declaraţie_autenticitate_licenţă, declaraţie_autenticitate_disertaţie)
 5. Procesul – verbal de verificare a lucrării de licenţă (PV_verificare_lucrare_licenta), respectiv Procesul – verbal de verificare a lucrării de disertaţie (PV_verificare_lucrare_disertatie), în format pdf.
 6. Chitanţa de plată a examenului de licenţă sau disertaţie pentru absolvenţii din serii vechi (se achită la casieria universităţii 600 lei pentru învaţămantul cu frecvenţă, respectiv 1000 lei pentru învăţământul la distanţă sau frecvenţă redusă), în format pdf.
 7. Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor personale, în format pdf. (declaraţie_consimtamant).

Absolvenţii din serii vechi care şi-au ridicat actele originale din dosar, se vor prezenta la secretariat cu diploma de bacalaureat în original, respectiv diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă original pentru absolvenţii de master, precum şi copia certificatului de naştere care se va certifica ,,conform cu originalul” în baza actului original prezentat.

ABSOLVENŢII SE VOR ASIGURA DIN TIMP SĂ AIBĂ CONTURILE DE UGAL FUNCŢIONALE.

 1. Nume_prenume_cerere_licenta / Nume_prenume_cerere_disertatie
 2. Nume_prenume_referat_licenta / Nume_prenume_referat_disertatie
 3. Nume_prenume_lucrare_licenta / Nume_prenume_lucrare_disertatie
 4. Nume_prenume_declaratie_autenticitate_licenta / Nume_prenume_declaratie_autenticitate_disertatie
 5. Nume_prenume_ PV_verificare_lucrare_licenta / Nume_prenume_ PV_verificare_lucrare_disertatie
 6. Nume_prenume_chitanta_licenta / Nume_prenume_chitanta_disertatie
 7.  Nume_prenume_declaratie_consimtamant

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive