Anunţ pentru studenţii din anul terminal care doresc să opteze pentru an complementar 2022

Ultima actualizare: 02.08.2022 - 16:16
Anunţ depuneri diplome masterat

Anul complementar poate fi urmat de către studenţii care se află în următoarea situaţie: au maximum 30 credite nepromovate din anul terminal.

Anul complementar poate fi urmat de către studenţii care solită în scris acest lucru. Cererile se transmit la adresa de e-mail secretariat.feaa@ugal.ro în perioada 1.09 – 15.09.2022.

La înscrierea în anul complementar se au în vedere următorii paşi:

 • cerere transmisă până pe 15.09.2022;
 • completarea fişei de înscriere şi a actului adiţional pentru anul universitar 2022/2023 (conform graficului de înscrieri care se va afişa ulterior);
 • achitarea taxei de şcolarizare (conform graficului pe care îl va stabili Biroul Financiar).

Taxa de şcolarizare pentru studenţii care se înscriu în an complementar se stabileşte astfel:

 • studenţii care au peste 60 de credite restante, cumulate din toţi anii de studiu, plătesc taxa de şcolarizare după cum urmează:
  • licenţă, învăţământ cu frecvenţă – 3000 lei;
  • master, învăţământ cu frecvenţă – 3000 lei.
 • studenţii care au mai puţin de 60 de credite restante, cumulate din toţi anii, plătesc
  taxa de şcolarizare după formula:
  • licenţă, învăţământ cu frecvenţă = 50 lei/ credit x număr total de credite
   restante;
  • master, învăţământ cu frecvenţă = 50 lei/ credit x număr total de credite
   restante;

Taxa pentru anul complementar se achită conform contractului care se va semna la începutul anului universitar.

Studenţii înscrişi în anul complementar nu vor achita şi examenele restante din anii anteriori.

Studenţii au dreptul să opteze pentru an complementar maximum doi ani consecutiv, cu condiţia solicitării acestuia în fiecare an.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive