Anunt si acte necesare – burse sociale 2022

Ultima actualizare: 03.03.2022 - 12:23

BURSE SOCIALE

TOATE DOCUMENTELE DEPUSE TREBUIE SĂ EVIDENŢIEZE VENITURILE PE LUNILE DECEMBRIE 2021, IANUARIE ŞI FEBRUARIE 2022

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA ACTELOR ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI BURSE SOCIALE ESTE 24.03.2022

Bursele sociale se acordă:

1.   Studenţilor bolnavi de T.B.C., care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, infecţii cu virusul HIV sau SIDA, glaucom.

Actele necesare în baza cărora se aprobă acordarea bursei sociale pe motive medicale sunt următoarele:
 • certificat medical eliberat/ vizat de către Cabinetul medical studenţesc;
 • adeverinţă medicală întocmită de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde studenţii în cauză au fost internaţi sau sunt în evidenţă;

2. Studenţilor orfani de unul sau de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

Dosarul de bursă socială pe criteriul orfan/ plasament va conţine documentele justificative referitoare la veniturile studentului:
 • cerere – tip;
 • copie certificat deces/ decizie de plasament;
 • ultimul cupon/ adeverinţa cu valoarea pensiei de urmaş, respectiv ultimul cupon/ adeverinţa cu valoarea alocaţiei de plasament;
 • Adeverinţă de venit pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie;
 • documente justificative de la Administraţia financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.), care să evidenţieze lunile decembrie, ianuarie şi februarie;
 • adeverinţa de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii etc., care să evidenţieze lunile decembrie, ianuarie şi februarie;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei, că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, sau alte instituţii publice/ private, altele decât cele de învăţământ superior şi adeverinţă, dacă este cazul.
 • Dosarele studenţilor bolnavi, orfani sau care se află în plasament, nu se revizuiesc în semestrul II.
 • 3. Studenţilor a caror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar/ semestrului, un venit lunar mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
 • Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului – soţ/soţie, copii – dacă este cazul.
 • Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc.
Dosarul de bursă socială pe criteriul venit, va conţine urmatoarele acte:
 • cerere – tip;
 • referat de anchetă socială;
 • copii ale cărţilor de identitate ale parinţilor şi ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea parinţilor, respectiv ale certificatelor de naştere pentru cei cu varste mai mici de 14 ani;
 • adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii;
 • adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament;
 • documente justificative privind veniturile obţinute de student, parinţi şi de ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea parinţilor (Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie; Adeverinţe de şomaj/ ajutor social pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie; Adeverinţe de venit pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie);
 • declaraţie notarială pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine niciun fel de venit;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de adeverinţă/ cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţa de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale membrilor familiei: terenuri agricole, păduri, chirii etc., care să evidenţieze lunile decembrie, ianuarie şi februarie;
 • documente justificative de la Administraţia financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.), pentru student şi membrii familiei, care să evidenţieze lunile decembrie, ianuarie şi februarie;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei, că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, şi că părinţii lui (în cazul în care nu sunt salariaţi în România), nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, sau alte instituţii publice/ private, altele decât cele de învăţământ superior şi adeverinţă, dacă este cazul.

NU SE VOR PRIMI DOSARE INCOMPLETE!

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive