Arhive Avizier electronic - FEAA

Avizier electronic

29/10/2020

Lista studentilor care au depus cereri pentru sustinerea restantelor in perioada 09-20.11.2020

Nr. crt. Numele şi prenumele studentului Specializarea / Anul de studiu Disciplina 1 Toader Tiberiu-Ionuț MN/III Matematică aplicată în economie 2 Toader Tiberiu-Ionuț MN/III Contabilitate financiară […]
15/10/2020
Anunţ depuneri diplome masterat

Anunt sesiune de restante / diferente 09 -22 Noiembrie 2020

Sesiune de restanţe: 9 – 22 noiembrie Transmitere cereri restanţe / diferente (model tipizat completat, semnat şi scanat): 19 – 25 octombrie la adresa restante.feaa@ugal.ro. Cererile vor […]
14/10/2020

Anunt – carnete de student

Începând cu data de 15.10.2020, studenţii din anul I vor putea ridica carnetele de student de la secretariatul facultăţii, în intervalul orar 12.00 – 14.00. Studenţii […]
24/09/2020

Procedura privind înscrierea în anul universitar 2020 – 2021 pentru:

– Studenţii din anii II, III, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat – Studenţii care repetă anul […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 2 masterat la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Marketing si comunicare in afaceri NR. CRT. NUME ȘI PRENUME Statut academic 2019-2020 Forma de finantare in 2020-2021 1 CIULEA M. CRISTINA IULIANA INT BUGET 2 […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 2 licenta la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Management Nr.crt. Nume prenume Statut academic 2019-2020 Forma de finantare in 2020-2021 1 CHELU C. CATALINA ELENA INT BUGET 2 STANCIU A. ADRIANA INT Mold.Bursier 3 […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 1 licenta la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Termen de contestatie 24.09.2020, ora 15.00 Management Nr.crt. Nume listă Statut academic 2019-2020 Forma de finanţare in 2020-2021 1 Leca    N.  Andreea-Aurelia     INT BUGET 2 Bardaș […]
18/09/2020

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare TAXĂ, în urma concursului de admiteredin sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 […]
18/09/2020

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 […]
27/08/2020
Anunţ depuneri diplome masterat

Anunț masterat

Studenţii de la master, anul I 2019-2020, vor depune la dosar diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original, până cel târziu la data de […]