Cazare 2022-2023

Ultima actualizare: 20.09.2022 - 12:57

Acte necesare cazării 

 • Contract de cazare completat în 2 (două) exemplare, în format A3
 • Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie act de identitate și pașaport (pașaport pentru studenții străini)
 • Adeverinţă student eliberată de secretariatul facultății
 • Adeverință medicală pentru a intra în colectivitate (eliberată de medicul de familie)

Studenţii cu părinţi cadre didactice titulare  sau cadre didactice auxiliare, vor prezenta o adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, în care este menționată funcția.

Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, vor prezenta decizia de pensionare și o adeverință de la instituția de învățământ la care a activat.

Adeverinţele trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a li se confirma statutul și pentru a li se oferi gratuitate la regia de cămin studenților (în limita subvenției acordate de minister).

Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi vor prezenta copii după certificatele de deces ale părinţilor.

Studenţii proveniţi din centre de plasament vor prezenta o adeverinţă semnată şi ştampilată de instituţia respectivă.

Calendarul cazărilor 2022 – 2023

 • În intervalul 26 – 27 SEPTEMBRIE 2022 – cazare studenţi din ANUL I LICENȚĂ
 • În intervalul 27 – 28 SEPTEMBRIE 2022   cazare studenţi cu PRECAZARE CONFIRMATĂ
 • În intervalul 28 – 29 SEPTEMBRIE 2022  – cazare studenţi din ANUL I MASTERAT
 • Pe 30 SEPTEMBRIE 2022 – cazare studenţi REPETENŢI/EXMATRICULAŢI/FĂRĂ PRECAZARE/AN COMPLEMENTAR

Cazarea studenților străini din anul I și an pregătitor se va face în intervalul   26 – 30 SEPTEMBRIE 2022 

PROGRAM CAZĂRI  

 • Luni – Joi | 09:00 – 16:00
 • Vineri | 09:00 – 13:00

Documente tipizate necesare cazării 

Documente tipizate necesare la cazare în căminele studențești UDJG (acestea se completează și se aduc la administrația căminului in momentul cazării):

 • 2 exemplare ale contractului de cazare format A3 față-verso (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului);
 • 1 exemplar declarație de consimțământ format A4.
Documente tipizate necesare la cazare în căminele IA , IB din campusul  „22 DecembrieDocumente tipizate necesare la cazare în căminele  A, D, E, G, H din campusul  „Al. Ioan Cuza”
Contract de inchiriere IA IBContract de inchiriere Campus
Declaratie de consimtamantDeclaratie de consimtamant

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive