Contestatii burse semestrul II

Ultima actualizare: 06.04.2020 - 18:35

Proces verbal

Încheiat  astazi  6.04.2020 cu ocazia întrunirii comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru burse.

 • Comisia a analizat cererea studentei Trocin Corina și a concluzionat:

Se acceptă contestația.  Studenta va verifica listele actualizate cu bursele de merit.

Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor:

 • Prof. univ. dr. Mihaela Neculiță
 • Conf. univ. dr. Oana Mihai
 • Student: Mihaela Chiriac

Proces verbal

Încheiat  astazi  6.04.2020 cu ocazia întrunirii comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru burse.

 • Comisia a analizat cererea studentei Deleu Mirela și a concluzionat:

Criteriiile generale de acordare a burselor sunt stabilite prin metodologia universității Dunărea de Jos din Galați, iar Facultatea de Economie și Administrarea  Afacerilor nu poate revizui criteriile care sunt stabilite de comisiile de specialitate ale universității și votate în Senatul universității.

Facultății de Economie și Administrarea  Afacerilor îi sunt repartizate un număr de burse de merit, pentru licență și master. Repartizarea pe specializări și ani de studiu s-a făcut în funcție de numărul de studenți de la fiecare specializare și an de studiu, conform metodologiei.

În concluzie, se respinge contestația.

Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor:

 • Prof. univ. dr. Mihaela Neculiță
 • Conf. univ. dr. Oana Mihai
 • Student: Mihaela Chiriac
 • Student: Stefan Valentina Alexandra

Proces verbal

Încheiat  astazi  6.04.2020 cu ocazia întrunirii comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru burse.

Comisia a analizat cererea studentei Stefan Valentina Alexandra AAAP II și a concluzionat:

Studenta a fost sunată la numărul de telefon din baza de date și din contractul de studii încheiat la începutul anului universitar, deoarece nu a depus in termen cererea tip și copia după cartea de identitate proprie. Până pe 6.04.2020, studenta nu a răspuns la telefon.

Bursele s-au afișat pe site-ul facultății pe 4.04.2019. Până la această dată dosarul a fost incomplet. Studenta a transmis informațiile lipsă abia pe data de 6.04.2020.

Criteriiile generale de acordare a burselor sunt stabilite prin metodologia universității Dunărea de Jos din Galați, iar Facultatea de Economie și Administrarea  Afacerilor nu poate revizui criteriile care sunt stabilite de comisiile de specialitate ale universității și votate în Senatul universității.

În concluzie, se respinge contestația pentru nerespectarea termenului de depune a dosarului complet.

Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor:

 • Prof. univ. dr. Mihaela Neculiță
 • Conf. univ. dr. Oana Mihai
 • Student: Mihaela Chiriac
 • Student: Popa Nela Nicoleta

Proces verbal

Încheiat  astazi  6.04.2020 cu ocazia întrunirii comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru burse.

Comisia a analizat cererea studentei Popa Nela Nicoleta și a concluzionat:

 • Venitul total net pe familie pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020 a fost de 3777 lei.
 • Venitul lunar pe familie – 1259 lei
 • Venit  lunar pe membru de familie – 419,67 lei

Se acceptă contestația ca urmare a recalculării venitului lunar pe membru de familie.

Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor:

 • Prof. univ. dr. Mihaela Neculiță
 • Conf. univ. dr. Oana Mihai
 • Student: Mihaela Chiriac

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive