Dezvoltarea inteligenta a activitatilor pescaresti in zona prutului inferior

Ultima actualizare: 03.09.2018 - 6:24

Proiectul îşi propune să valorifice resursele naturale şi umane din zona pescărească Prut-Dunăre, prin identificarea unor idei de afaceri şi realizarea de documentaţii tehnico-economice, prin activităţi de consiliere

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor economice ale pescarilor şi familiilor acestora din zona pescărească Prut-Dunăre prin promovarea antreprenoriatului şi conştientizarea comunităţii cu privire la resursele de care dispune zona.

Obiective specifice

 • creşterea nivelului de conştientizare a comunităţilor locale din zona pescărească Prut-Dunăre cu privire la importanţa diversificării activităţilor economice compleme ntare sectorului pescăresc, cu accent pe pescari şi familiile acestora;
 • identificarea unor idei de afaceri viabile în domeniul pescuitului sau în domenii de activitate complementare pescuitului,
 • crearea unui punct de consiliere – Centrul Prut Invest şi a unei reţele de specialişti în dezvoltarea de afaceri în sectorul pescăresc şi adiacente în zona eligibilă a programului ce va oferi servicii de informare şi asistenţă specializată grupului ţintă ales,
 • îmbunătăţirea nivelului de informare şi asistenţă pentru pescari şi familiile acestora pentru identificarea surselor de finanţare ale ideilor de afaceri şi a serviciilor de consiliere

Grupul ţintă

 • studenţi din cadrul facultăţilor cu profil economic cu domiciliul din aria eligibilă a programului;
 • pescari și membrii ai comunităţilor pescăreşti din zona eligibilă.

Activităţile proiectului

 • Analiza şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor complementare pescuitului în zona pescărească Prut-Dunăre.
 • Organizarea unui concurs de idei de afaceri în domeniul pescuitului sau în domenii complementare;
 • Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru ideile de afaceri selectate în domeniul pescuitului sau în domenii complementare pescuitului în scopul obţinerii resurselor financiare necesare.
 • Constituirea Centrului Prut-Invest în scopul oferirii de consiliere specializată persoanelor din aria eligibilă interesate să demareze activităţi economice asistate în domeniul pescuitului sau complementare pescuitului;
 • Crearea unei platforme electronice online în scopul distribuirii de resurse și instrumente de lucru în domeniul pescuitului și activităţilor complementare

Locaţia proiectului

 • Proiectul va fi implementat în judeţul Galaţi, la nivelul zonei pescăreşti Prut – Dunăre (cartierul Valea Oraşului din municipiul Galaţi şi comunele Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Măstăcani, Folteşti, Fr umuşiţa, Vlădeşti, Tuluceşti)
 • Rezultatele proiectului 90 de beneficiari direcţi ai activităţilor de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local din care 20 studenţi şi 70 pescari şi membrii ai familiilor acestora;
 • Diversificarea economiei locale Creşterea oportunităţilor de angajare la nivel local Dezvoltarea

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive