Grigore Belostecinic – promotor al ştiinţei, învăţământului şi reformelor economice, Doctor Honoris Causa al UDJG - FEAA

Grigore Belostecinic – promotor al ştiinţei, învăţământului şi reformelor economice, Doctor Honoris Causa al UDJG