Extras sedinta CF 08.04.2020

Ultima actualizare: 08.04.2020 - 14:23

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 08.04.2020, la care şi-au exprimat votul electronic 14 din 15 membri.

Ordinea de zi:

  1. Sesiunea de examene pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020
  2. Diverse

HOTĂRÂRE

1. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26 din 07.04.2020, respectiv Anexa 2 la Hotărârea Consiliului de Administrație, Măsuri privind activitatea didactică în anul universitar 2019-2020, Consiliul Facultății hotârăște:

a. Structura anului universitar al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor nu se modifică, dar sesiunea de vară rămâne deschisă, începând cu data de 30 mai 2020, fără a se preciza data la care se va termina;

b. Pentru evaluarea studenților se va folosi o platformă online pusă la dispoziție de către FEAA sau orice altă platformă care are posibilitatea de examinare online, care va fi adusă la cunoștința studenților și Directorului de Departament de fiecare cadru didactic. Consiliul FEAA nu obligă niciun cadru didactic să folosească această platformă a facultăţii. Directorul de Departament va centraliza modalitățile de evaluare ale studenților și va le transmite Decanatului până pe data de 30 aprilie 2020. Studenților li se vor pune la dispoziție suporturile de curs, cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru examinare, însă nu mai târziu de 30 aprilie 2020.

Nr.crt. Nume și prenume cadru didactic Platforma FEAA / Alte platforme (specificați) Modalitatea de evaluare (teste grilă online / teme de casă sau proiecte încărcate pe o platformă online / oral, cu înregistrare integrală)
       

c. Examinarea pe platforma online pusă la dispoziție de către FEAA, va consta într-un test cu 18 întrebări grilă, cu 5 variante de răspuns din care o singură variantă este corectă, posibil de rezolvat într-un interval de maxim 20 de minute, pentru fiecare disciplină, atât pentru verificări cât și pentru examenele din sesiune. Cadrele didactice vor elabora pentru fiecare disciplină un set de câte 50 de întrebări tip grilă cu câte o singură variantă de răspuns corect, până la data de 30 aprilie 2020. Examenele pot fi susținute și oral, pe platforme precum Webex, Zoom etc. cu înregistrarea integrală și cu acordul prealabil al studenților pe baza Procedurii interne privind desfăşurarea activităţilor didactice în mediile virtuale și a unui formular GDPR ce va putea fi descărcat de pe website-ul FEAA. Șeful de grupă/specializare va centraliza electronic cele două formulare de la fiecare student și le va transmite într-o arhivă electronică îndrumătorului de an până cel târziu 11 mai 2020.

d. Directorii de departamente vor solicita cadrelor didactice din departamente, data transmiterii suportului de curs, pentru fiecare disciplină și vor transmite către decanat, listele conform tabelului din anexa 2 la HCA nr. 26/07.04.2020.

e. Activitatea cadrelor didactice din departamente va fi validată de către directorul de departament, prin rapoarte la fiecare două săptămâni.

f. Activitatea de practică, pentru studenții din anul II de studii universitare de licență, se va desfășura fie în cadrul firmelor care acceptă studenți în stagiu de practică, acolo unde se poate, fie pe o platformă online de întreprinderi simulate. Cadrele didactice coordonatoare de practică vor transmite liste cu studenții care vor efectua practica pe platforma online, domnului prof. dr. Alexandru Căpățînă, coordonatorul activității întreprinderilor simulate, până la data de 14 aprilie 2020.

DECAN,
Prof. univ. dr Micu Adrian

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive