Grafic de derulare a procedurii antiplagiat Iulie 2019

Ultima actualizare: 22.05.2019 - 16:08

Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – lucrări de licență
Anul universitar 2018-2019
Sesiunea iulie

Nr. crt. Specializarea Data trimiterii lucrărilor de licenţă de către îndrumător către comisia antiplagiat Data verificării lucrărilor / Data emiterii procesului-verbal privind verificarea antiplagiat Responsabil expediere lucrări către comisia antiplagiat Data reverificării lucrărilor / Data emiterii procesului-verbal privind reverificarea antiplagiat Responsabil verificare / elaborare raport antiplagiat
1. Afaceri Internaţionale 11.06.2019 14.06.2019 Îndrumător 25.06.2019 Comisia antiplagiat
2. Contabilitate şi Informatică de Gestiune 11.06.2019 14.06.2019 Îndrumător 25.06.2019 Comisia antiplagiat
3. Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 11.06.2019 14.06.2019 Îndrumător 25.06.2019 Comisia antiplagiat
4. Finanţe şi Bănci 11.06.2019 14.06.2019 Îndrumător 25.06.2019 Comisia antiplagiat
5. Informatică Economică 12.06.2019 15.06.2019 Îndrumător 26.06.2019 Comisia antiplagiat
6. Management 12.06.2019 15.06.2019 Îndrumător 26.06.2019 Comisia antiplagiat
7. Marketing 12.06.2019 15.06.2019 Îndrumător 26.06.2019 Comisia antiplagiat

 

Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – lucrări de disertaţie
Anul universitar 2018-2019
Sesiunea iulie

Nr. crt. Specializarea Data trimiterii lucrărilor de disertaţie de către îndrumător către comisia antiplagiat Data verificării lucrărilor / Data emiterii procesului-verbal privind verificarea antiplagiat Responsabil expediere lucrări către comisia antiplagiat Data reverificării lucrărilor / Data emiterii procesului-verbal privind reverificarea antiplagiat Responsabil verificare / elaborare raport antiplagiat
1. Administrarea şi Dezvoltarea Afacerilor în Turism 15.06.2019 18.06.2019 Îndrumător 27.06.2019 Comisia antiplagiat
2. Contabilitate şi Audit 15.06.2019 18.06.2019 Îndrumător 27.06.2019 Comisia antiplagiat
3. Management Financiar şi Bancar 15.06.2019 18.06.2019 Îndrumător 27.06.2019 Comisia antiplagiat
4. Marketing şi Comunicare în Afaceri 15.06.2019 18.06.2019 Îndrumător 27.06.2019 Comisia antiplagiat
5. Strategii şi Politici Manageriale 15.06.2019 18.06.2019 Îndrumător 27.06.2019 Comisia antiplagiat

* Notă: Îndrumătorii lucrărilor de licenţă sunt obligaţi să transmită toate lucrările în format .doc sau .docx arhivate la adresa de email feaa.antiplagiat@gmail.com

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive