Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – Sesiunea Februarie 2020

Ultima actualizare: 17.01.2020 - 8:52

Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – lucrari de licenta

Nr. Crt. Specializarea Data trimiterii lucrărilor de licență de către comisia antiplagiat Data verificării lucrărilor/Data emiterii procesului-verbal privind verificarea antiplagiat Responsabil expediere lucrări către comisia antiplagiat Data reverificării lucrărilor/Data emiterii procesului-verbal privin reverificarea antiplagiat Responsabil verificare/elaborare raport antiplagiat
1. Management 06.02.2020 07.02.2020 Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
2. Marketing 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
3.  Afaceri Internaționale 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
4. Economia, Comețului, Turismului și Serviciilor 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
5. Economie Agroalimentară 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
6. Finanțe și Bănci 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
7. Contabilitate și Informatică de Gestiune 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
8.  Informatică Economică 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat

[highlight background=”#931919″ color=”#fff”]*Notă: Îndrumătorii lucrărilor de licenţă sunt obligaţi să transmită toate lucrările în format .doc sau .docx arhivate la adresa de email feaa.antiplagiat@gmail.com[/highlight]


Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – lucrari de disertație

Nr. Crt. Specializarea Data trimiterii lucrărilor de licență de către comisia antiplagiat Data verificării lucrărilor/Data emiterii procesului-verbal privind verificarea antiplagiat Responsabil expediere lucrări către comisia antiplagiat Data reverificării lucrărilor/Data emiterii procesului-verbal privin reverificarea antiplagiat Responsabil verificare/elaborare raport antiplagiat
1.  Strategii și Politici Manageriale 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
2.  Marketing și Comunicare în Afaceri 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
3.  Administrarea Afacerilor Internaționale 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
4.  Administrarea și Dezvoltarea Afacerilor în Turism 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
5.  Dezvoltare Regională și Rurală 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
6.  Management Financiar și Bancar 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
7.  Contabilitate și Audit 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
8.  Sisteme Informatice pentru Managementul Resurselor 06.02.2020 07.02.2020  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat
9.  Economie și Administrarea Afacerilor (lb. Engleză) 06.02.2020 13.02.2018  Îndrumător 14.02.2020  Comisia antiplagiat

[highlight background=”#931919″ color=”#fff”]*Notă: Îndrumătorii lucrărilor de licenţă sunt obligaţi să transmită toate lucrările în format .doc sau .docx arhivate la adresa de email feaa.antiplagiat@gmail.com[/highlight]

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive