Hotărâre CF – 13 Martie 2021

Ultima actualizare: 18.07.2022 - 14:49
EXTRAS        

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 10.03.2022, la care membrii consiliului şi-au exprimat votul electronic.

Ordinea de zi:

 1. Modalitatea de susţinere a examenelor de licenţă, disertaţie din sesiunile iulie, septembrie 2022, februarie 2023.
 2. Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
 3. Propuneri de comisii de finalizare a studiilor pentru sesiunile iulie, septembrie 2022, februarie 2023.
 4. Propuneri de taxe pentru anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂRE

 1. S-a aprobat ca examenele de licenţă şi disertaţie din sesiunile iulie, septembrie 2022 şi februarie 2023 să se desfăşoare astfel:
  Examenul de licenţă se susţine oral şi constă din două probe şi anume:
  1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
   Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
 2. S-au aprobat tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă din sesiunile iulie, septembrie 2022 şi februarie 2023, conform anexei 1 .
 3. S-au avizat propunerile privind comisiile de finalizare a studiilor pentru sesiunile iulie, septembrie 2022 şi februarie 2023, conform anexei 2.
 4. S-au avizat propunerile privind taxele pentru anul universitar 2022-2023, conform anexei 3.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian MICU


		

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive