Hotărâre CF – 15 Iulie 2022

Ultima actualizare: 22.07.2022 - 12:28

EXTRAS        

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 15.07.2022, la care membrii consiliului şi-au exprimat votul electronic.

Ordinea de zi:
  1. Teme de licenţă, disertaţie propuse pentru anul universitar 2022-2023.
  2. Cataloage de recunoaştere pentru studenţi care au beneficiat de mobilităţi Erasmus în semestrul II  (2021-2022).
Hotărâre
  1. S-au aprobat propunerile de teme de licenţă şi desertaţie pentru anul universitar 2022-2023, conform anexelor 1 şi 2.
  2. S-a aprobat catalogul de recunoaştere pentru studentul Sava Andrei – Ionel – IE III, care a beneficiat de o mobilitate Erasmus în semestrul II 2021-2022 la Universitatea Polytechnic of Sibenik, Croaţia.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian MICU

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive