Hotărâre CF – 17 Decembrie 2021

Ultima actualizare: 21.12.2021 - 17:17

EXTRAS        

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 17.12.2021, la care membrii consiliului şi-au exprimat votul electronic.

Ordinea de zi:

 1. Proceduri, regulamente, acorduri modificate în 2021-2022.
 2. Repartizarea temelor de licenţă şi disertaţie pe studenţi şi îndrumători în anul universitar 2021 – 2022.
 3. Cerere de întrerupere a studiilor Dima Sorina – Andreea IE II/ taxă.

HOTĂRÂRE

 1. S-au aprobat următoarele proceduri/ regulamente/ acorduri modificate în anul universitar 2021-2022:
 • Acorduri bilaterale ale FEAA
 • Codul de etică al FEAA
 • Regulament privind organizarea şi funcţionarea departamentului de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor
 • Plan de ameliorare a activităţii academice
 • Planul strategic al FEAA
 • Politica în domeniul calităţii
 • Procedura operaţională de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice din cadrul FEAA
 • Procedura de antiplagiat
 • Procedura de audit intern
 • Procedura privind monitorizarea procesului de învăţământ
 • Regulamentul activităţii tutoriale
 • Raport de evaluare internă
 • Regulament de audit intern al sistemului de management al calităţii la FEAA
 • Regulament de calitate
 • Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor
 • Planul operaţiomnal al FEAA

2. S-a aprobat repartizarea temelor de licenţă şi dizertaţie pe studenţi şi îndrumători în anul universitar 2021-2022, conform anexelor 1 şi 2.

3. S-a aprobat cererea de întrerupere a studiilor conform art.31 din RAUS pentru studenta Dima Sorina – Andreea – IE II, taxă.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian MICU

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive