Informare referitoare la ora de începere a programului de lucru a personalului didactic auxiliar și nedidactic din UDJG