Ordinea de intrare in licență – MK, Februarie 2020