Ordinea de intrare in licență – MN, Februarie 2020