Organic, Practica acvaculturii in zona pescareasca Prut – Dunare

Ultima actualizare: 03.09.2018 - 6:24

Acvacultura ecologică sau organică este o nouă abordare a sistemului de producţie în domeniul acvicol, care pune accent pe calitatea produselor şi pe valoarea lor nutritivă, fără ca procesul de producţie să afecteze mediul înconjurător. În acvacultura ecologică creşterea peştilor şi producerea de alimente se realizează prin utilizarea de tehnologii care respectă mediul înconjurător şi ciclul natural de viaţă al ecosistemelor. Acvacultura ecologică se deosebeşte fundamental de cea convenţională, prin restricţiile drastice privind folosirea de fertilizanţi şi pesticide de sinteză, stimulatori şi regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere şi, de asemenea, prin interzicerea strictă a organismelor modificate genetic (OMG) şi a derivatelor acestora. Astfel proiectul îşi propune identificarea oportunităţilor de dezvoltare a unor mici afaceri în domeniul acvaculturii organice.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • promovarea acvaculturii organice în rândul specialiştilor economişti şi al domeniului piscicol, precum şi în rândul celor care pot aplica acest tip de activitate economică, respectiv pescarii.

Obiective specifice

 • promovarea acvaculturii organice în zona pescărească Prut-Dunăre prin organizarea de evenimente şi prin materiale de informare;
 • identificarea activităţilor sustenabile în domeniul acvaculturii organice ce pot fi aplicate în zona pescărească Prut-Dunăre prin realizarea si promovarea de fişe tehnico-economice pe tipuri de activităţi în acvacultura organică în rândul comunităţilor pescăreşti din zona eligibilă.

Grupul ţintă

 • pescari şi reprezentanţi ai familiilor acestora;
 • reprezentanţi ai comunităţilor locale pescăreşti;
 • reprezentanţi ai mediului academic si de cercetare din aria eligibilă a programului;

Activităţile proiectului

 • Analiza şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a acvaculturii organice în zona pescărească Prut-Dunăre, ce va cuprinde puncte de vedere argumentate ştiinţific şi soluţii concrete pentru demararea şi dezvoltarea unor afaceri în domeniul acvaculturii organice.
 • Elaborarea fiselor tehnice pentru dezvoltarea de afaceri în domeniul acvaculturii organice.
 • organizarea a 2 conferinţe cu caracter ştiinţific privind acvacultura organică, certificarea ecologică, modele economice şi financiare ce pot fi dezvoltate în domeniul acvicol.
 • Editarea şi publicarea lucrărilor prezentate în cadrul conferinţelor;

Locaţia proiectului

 • Proiectul va fi implementat în judeţul Galaţi, la nivelul zonei pescăreşti Prut – Dunăre (cartierul Valea Oraşului din municipiul Galaţi şi comunele Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa, Vlădeşti, Tuluceşti)

Rezultatele proiectului

 • Cel puţin 8 unităţi economice beneficiare a activităţilor de promovare a acvaculturii organice;
 • 2 conferinţe ce au ca scop promovarea acvaculturii organice
 • Conservarea si gestionarea durabila a patrimoniului local de mediu prin dezvoltarea de activitățţi acvicole ecologice,
 • Dezvoltarea activităţilor de acvacultură organică în următorii ani după finalizarea proiectului prin utilizarea rezultatelor prezentul

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive