Procedura de inscriere a candidatilor admisi la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Ultima actualizare: 30.07.2020 - 12:22
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET/ TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020, sunt invitaţi în perioada: 03.08.2020-08.08.2020parcurgă procedura de înscriere în anul universitar 2020/2021.

Primirea contractelor candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea iulie 2020 se acceptă în următoarele variante:

 • Depunerea fizică la secretariatul facultăţii a contractului cu semnătura olografă a candidatului;
 • Transmiterea prin poştă a contractului cu semnătura olografă a candidatului, la secretariatul facultăţii din Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61, cod 800008.
 • Transmiterea contractului la adresa de e-mail secretariat.feaa@ugal.ro, în formă scanată, cu semnătura candidatului. În acest caz, candidatul se va prezenta la secretariat pentru semnarea în original a contractului cel mai târziu până la data de 5 octombrie 2020.
 • Documentele necesare pentru înscriere pot fi ridicate de la secretariat sau descărcate de pe pagina web a facultății (www.feaa.ugal.ro): Contract de studii și Fișă de înscriere.
 1. După descărcare, documentele sus-menționate se completează și se semnează de către candidat astfel:
  1. Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 (în două exemplare);
  2. Fișa de înscriere.
 2. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru cei admiși la forma de finanțare BUGET)  sau a unui cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admiși la forma de finanțare TAXĂ) se poate face:
 3. La sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U 13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar şi POS), la sediul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar şi POS).
 4. online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare/ şcolarizare.

Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/ şcolarizare.   

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive