Procedura decontare abonamente

Ultima actualizare: 13.10.2023 - 14:02

Pentru decontarea abonamentelor TRANSURB, studenţii vor depune la secretariatul facultăţii următoarele documente:

  1. Cererea de decontare, completată şi semnată de student;
  2. Copia carnetului de student vizat pentru anul universitar în curs;
  3. Copia actului de identitate;
  4. Bonul fiscal de achiziţionare a abonamentului lunar în original, emis doar în perioada: 8 a lunii anterioare până la 7 a lunii curente inclusiv (seria cardului de pe bonul fiscal trebuie să fie aceeaşi cu seria cardului de transport);
  5. Copia cardului Transurb;
  6. Extrasul de cont (pe numele studentului) – se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când se schimba contul/banca.

Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul şi va semna. Abonamentele se cumpara şi se decontează lunar. Documentele pentru decont se depun la secretariatul facultăţii în perioada 1-7 ale lunii.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive