Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Ultima actualizare: 18.09.2020 - 15:06
 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 – 15:00 la Secretariatul facultăţii Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, în locația special amenajată, pentru parcurgerea procedurii obligatorie de înscriere în anul universitar 2020/2021.
 1. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a universității și a facultății la care au fost admiși.
 2. Procedura obligatorie de înscriere constă în:
  • Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei.
   Taxa se achită la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS), la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din str. Științei nr. 2 (numerar și POS), la sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, Calea Călărașilor nr. 29, sala E1 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
   • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
   • Cod fiscal 3127522;
   • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
   • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
   • Completarea, semnarea și transmiterea Contractului de studii pentru anul universitar 2020/2021 descărcat de pe pagina web a universității/ a facultății la care au fost admiși;
   • Completarea, semnarea și transmiterea Fișei de înscriere.

    Documentele susmenționate pot fi depuse fizic la secretariatul facultății la care a fost admis sau transmise prin email la adresa de contact secretariat.feaa@ugal.ro
 3. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2020/ 2021.

  Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de școlarizare.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive