Procedura privind înscrierea în anul universitar 2020 – 2021 pentru:

Ultima actualizare: 24.09.2020 - 8:22

Studenţii din anii II, III, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat

– Studenţii care repetă anul de studiu

– Studenţii care parcurg un an complementar

 1. Studenţii sunt invitaţi în perioada 25.09.2020 – 01.10.2020, în intervalul orar 9.00 – 15.00, inclusiv in weekend in intervalul 09:00 – 15:00 să parcurgă procedura obligatorie de înscriere în anul universitar 2020-2021.
 2. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultăţii www.feaa.ugal.ro sau ridicate de la secretariatul facultăţii.
 3. Documentele sus-menţionate (fişa de înscriere şi actul adiţional la contractul de studii) pot fi:
  • Depuse fizic la secretariatul facultăţii sau
  • Transmise prin e-mail la adresa secretariat.feaa@ugal.ro, în formă scanată, semnate de student.
 4. Achitarea tranşei I din taxa de şcolarizare (50% din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021) se poate face:
  • La sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U 13 (parter) (numerar şi POS), la sediul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar şi POS).
  • online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învăţământ (cu frecvenţă), taxă de şcolarizare.

Studenţii pentru care s-a stabilit o taxă de şcolarizare diferită de cea standard prezintă la casieria universităţii actul adiţional şi bonul eliberat de către secretariat, care precizează cuantumul taxei pentru anul universitar 2020 – 2021 şi valoarea primei tranşe.

Observaţie: Studenţii care s-au reînmatriculat în anul universitar 2020-2021 vor completa contract de studiu şi fisă de inscriere după ce li s-a emis decizia de reînmatriculare.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive