Procedura privind înscrierea studenţilor în anul universitar 2023 – 2024

Ultima actualizare: 20.09.2023 - 17:50

Înscrierea studenţilor în anul universitar 2023-2024 se face în perioada 26.09.2023 – 06.10.2023, după următorul program:

 • 26.09.2023 – 29.09.2023 | 09:00 – 14:00
 • 30.09.2023 – 01.10.2023 | 09:00 – 13:00
 • 02.10.2023 – 06.10.2023 | 09:00 – 14:00
 1. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultăţii www.feaa.ugal.ro sau ridicate de la secretariatul facultăţii.
 2. Documentele ridicate de la secretariatul facultăţii (fişa de înscriere şi contractul/ actul adiţional la contractul de studii) vor fi completate şi depuse fizic la secretariatul facultăţii;
 3. Documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii, vor fi transmise prin e-mail la adresa secretariat.feaa@ugal.ro, în formă scanată, semnate de student.
 4. Studenţii din anul I vor completa cerere de înscriere şi contract de studiu, cei din anii II si III vor completa cererea de înscriere şi actul adiţional la contractul de studii.
 5. Achitarea taxei de înmatriculare pentru studenţii din anul I, buget, respectiv a  tranşei I din taxa de şcolarizare (50% din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024) pentru studenţii la taxă, până la data de 15 octombrie, se poate face:
  • La sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U 13 (parter) (numerar şi POS);
  • Corpul I, sediul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Str. Nicolae Bălcescu, nr.59-61 (numerar şi POS);
  • online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, taxă de înmatriculare/ şcolarizare, anul de studiu, licenţă/master,  învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

Documente necesare pentru plata taxei:

 • Carte de identitate
 • Contract de studii sau act adiţional încheiat şi înregistrat la secretariatul facultăţii
 • Bon eliberat de secretariatul facultăţii cu valoarea taxei pentru anul universitar 2023-2024 pentru studenţii care repetă, reînmatriculaţi, din an complementar.

Documente necesare inscrierii:

LicentaMasterat
Fisa de inscriere
Contract de studiiContract de studii
Act aditionalAct aditional
Act aditional an complementarAct aditional an complementar

Informatii privind cazarea in campus regasiti pe website-ul https://campus.ugal.ro/ro/cazare_0/

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive