Program înscrieri în anul universitar 2018-2019 (semnarea contractelor de studii)