Program înscrieri în anul universitar 2019-2020 (semnarea contractelor de studii)