Program înscrieri în anul universitar 2019-2020 (semnarea contractelor de studii)

Ultima actualizare: 18.09.2019 - 9:30
  • 26.09.2019 – ANUL I licenţă (STUDENŢI FĂRA CAZARE)
  • 27.09.2019 – ANUL I licenţă (STUDENŢI CARE DORESC CAZARE)
  • 28.09.2019 – ANUL II licenţă (STUDENŢI CU PRECAZARE APROBATĂ)
  • 29.09.2019 – ANUL III licenţă (STUDENŢI CU PRECAZARE APROBATĂ)
  • 30.09.2019 – ANUL I master
  • 1.10.2019 – ANUL II master
  • 2.10.2019 – ANUL II licenţă
  • 3.10.2019 – ANUL III licenţă
  • 4.10.2019 – Studenţii din an complementar şi studenţii care nu s-au putut prezenta în zilele programate, din motive obiective.

Înscrierile se vor face la facultate, în sala I 01, în intervalul orar 9.00 – 15.00

Studenţii din anul I se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cei din anii II şi III cu carnetul de student. Completarea contractului de studii se face de către titularul acestuia sau de către o persoană împuternicită de acesta printr-un act notarial. Pentru deşfăşurarea în bune condiţii a înscrierilor, vă rugăm să respectaţi programarea afişată.

Informaţii referitoare la cazarea în căminele studenţeşti se regăsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro/.

Taxele se încasează la Universitate, sala U13, în perioada 26.09.2019-15.10.2019.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive