Programe de vară de tip punte (SGCU-PV) – ROSE

Ultima actualizare: 04.06.2021 - 20:46

Dragi Elevi,

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi a câștigat în cadrul Schemei de Granturi competitive pentru Universități, Programe de vară de tip punte (SGCU-PV) – ROSE proiectul intitulat: Economic Summer University_EconSU

Prin intermediul acestui proiect 50 de elevi/an, absolvenți de clasa a X-a și a XI-a, din liceele de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Vrancea, Tulcea şi Buzău (câte 5 elevi din fiecare liceu, băieţii şii fete) vor avea ocazia să participe on-line, timp de 2 săptămâni, în perioada 12-25 iulie 2021 la un program educațional în domeniul de economic, ce cuprinde:

 • cursuri și ateliere de lucru în domenii specifice profesiei de economist (Contabilitate, Finanţe personale);
 • consiliere și orientare în alegerea profesiei de economist;
 • activități culturale şi sportiv – recreative.

Proiectul se adresează elevilor cu media aritmetică a mediilor generale a anilor de liceu finalizaţi de minim 7.00 (șapte), proveniți din licee eligibile în cadrul programului ROSE, din regiunea Sud-Est, aflați în următoarele situații:

 • provin din familii cu venituri mici;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
  • trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
  • au cerințe educaționale speciale.

În afara programului educațional, ce cuprinde activități formale și non-formale, elevii selectați vor beneficia gratuit de diverse materiale suport (suport curs, laptop, rucsac, materiale de birotică, echipament sport, etc.).

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 1. Formular de înscriere (formular tipizat – Anexa 1);
 2. Copie carte de identitate a elevului;
 3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;
 4. Declarație de acord scris a părintelui/tutorelui legal instituit pentru participarea elevului la școala de vară (formular tipizat – Anexa 2), în cazul elevilor minori;
 5. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a elevului (formular tipizat – Anexa 3);
 6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (formular tipizat – Anexa 4);
 7. Adeverință elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anilor absolviți;
 8. Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/tutore/aparținător legal/curator privind apartenența la grupul țintă a elevului (formular tipizat – Anexa 5).

Documente justificative privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:

 • provine din familii cu venituri mici – adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, inclusiv declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (1.836 lei net, calculat la 1.01.2021);
  • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui (Anexa 5);
  • locuiește în zone rurale sau în alte zone în care nu există școli în proximitate – copie carte de identitate elev;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
  • au cerințe educaționale speciale – adeverință medicală.

Dosarele vor fi transmise electronic la adresa rose319.feaa@gmail.com

CALENDAR DE ÎNSCRIERE – 2021

Depunerea electronică a dosarelor2 iunie–15 iunie
Evaluarea dosarelor16 iunie – 18 iunie
Rezultatele parțiale ale selecției(cu rezerve)18 iunie
Rezultatele finale (fără rezerve)23 iunie

Detalii suplimentare se pot obține la:
Moisescu Petronel Cristian – expert diseminare şi parteneriate Telefon: 0740 915960

rose319.feaa@gmail.com

Lista licee partenere
Metodologie inscriere

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive