ROSE – „Rămân student”

Ultima actualizare: 09.01.2019 - 11:07

Pentru reducerea abandonului în primul an de studiu este absolut necesară desfășurarea unor programe de consiliere profesională și orientare în carieră a studenților din anul I de studii universitare, precum și realizarea unor activitați de coaching şi dezvoltare personala. Scopul acestor programe este de a trasa traiectoria optimă pentru fiecăre student înscris la specializările Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, traiectorie care trebuie să fie în concordanță cu abilitățile, capabilitățile și cunoștințele fiecăruia. În acest fel studentul este conștient de conținutul programelor de studii dar mai ales de importanța finalizării ciclului I, studii de licentă, precum și încurajarea acestora de a urma studii de masterat și doctorat. În același timp sistemul universitar trebuie să continue implementare conceptului de învățământ centrat pe student și mai ales pe nevoile acestuia.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • al proiectului este creşterea ratei de retenție, pentru studenții din primul an de studii universitare, ciclul I, nivel licență. Abandonul școlar al studenților aflați în situații de risc, în primul an de studii este unul ridicat. Prin programe propuse de coaching şi dezvoltare personală, îndrumare şi sprijin (tutorat); consiliere profesională şi orientare în carieră, dezvoltarea competențelor socio – emoționale, vizite de studii; studenţii pot fi atraşi pentru a duce la bun sfârşit studiile universitare de licenţă, și de ce nu, continuarea acestora prin studii de masterat sau chiar de doctorat.

Obiective specifice

 • Consilierea şi orientarea în carieră a 360 de studenţii înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea AFacerilor, câte 120 studenţi pe an, împărţiţi în 2 grupe de câte 60 studenţi. În cadrul proiectului prin implicarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii Dunarea de Jos din Galaţi şi al Departamentului de Consiliere şi Orientarea în Carieră a Studenţilor din cadrul Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor, se va asigura orientarea în carieră pentru fiecare student din grupul țintă. Consilierea se va efectua în grup şi individual pentru fiecare student în parte;
 • Activităţi de coaching şi dezvoltare personală – 360 studenţi înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor,  câte 120 studenţi pe an, împărţiţi în 3 grupe de câte 40 studenţi. În cadrul proiectului prin implicarea Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic al Universităţii Dunarea de Jos din Galaţi se vor desfăşura activităţi de dezvoltare personala cu ajutorul persoanelor abilitate (psihologi);
 • Programe remediale pentru 360 studenţi înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor,  câte 120 studenţi pe an, împărţiţi în 3 grupe de câte 40 studenţi. În cadrul proiectului, pentru fiecare grupă de studenți, se va asigura desfășurarea a două cursuri pe an și anume un curs de limbă străină cu terminologie specifică activităților economice și un curs de matematici aplicate în economie. Cursurile se vor desfăşura prin implicarea cadrelor didactice din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați;
 •  Efectuarea vizitelor de studiu în cadrul unor companii de profil, pentru 360 de studenţii înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă, câte 120 de studenţi pe an, împărţiţi în 6 grupe de câte 20 de studenţi. Acest obiectiv vine în completarea programului de consiliere și orientare în carieră în scopul convingerii studentului de a urma cursurile facultăţii până la finalizarea ciclului de licenţă și chiar de a-l încuraja să urmeze studii de masterat și doctorat în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

Grupul ţintă

 • Grupul țintă este reprezentat de 360 studenți din anul I, din cadrul tuturor specializărilor Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, ce prezintă un risc potențial ridicat de abandon al studiilor universitare de licență, câte 120 studenți pe an.

Beneficiari indirecți

 • Cadre didactice (formatori) din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, care vor susține cursuri ce îi vor ajuta pe studenți să se integreze mai ușor în mediul academic și să promoveze examenele aferente anul I de studii de licență;
 • Cadre didactice (formatori) din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic prin susţinerea unor programe de consiliere și dezvoltare personală pentru studenții din grupul țintă;
 • Cadre didactice (formatori) din cadrul Departamentului de Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor precum și din cadrul Facultății de Economie și Administrarea afacerilor, prin prisma experienței și expertizei dobândite în proiecte anteriaore, prin susţinerea unor programe de consiliere dedicate studenților din grupul țintă;
 • Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, respectiv, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor prin reducerea ratei abandonului studiilor din anul I, ciclul I de studii universitare licenţă.

Activităţile proiectului

 • Activităţi de coaching şi Dezvoltare personală
 • Programe remediale
 • Curs de limbă străină ( engleză și/sau franceză
 • Curs matematică aplicată în economie
 • Vizite de studiu.

Locaţia proiectului

 • Proiectul este implementat în judeţul Galaţi, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

Rezultatele proiectului

 • În urma implementării acestui proiect, dacă rezultatele vor fi cele așteptate, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor își propune să continue, prin resurse proprii, consilierea studenţilor cu scopul de a reduce abandonul din primul an de studii.
 • Departamentul de Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor din cadrul Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor va continua să sprijine studenții oferindu-le suportul pentru a-şi alege cel mai potrivit loc de muncă, în acord cu aspiraţiile şi interesele profesionale, cu performanţele academice, dar şi cu exigenţele profesiunilor şi ocupaţiilor existente pe piaţa muncii. Va continua cu organizarea împreună cu companii de top, de pe plan local și național, evenimente specifice de informare şi promovare a oportunităţilor lor de internship şi job.
 • Un alt aspect important este realizare cursurilor de dezvoltare personală unde ne interesează să dezvolte şi să exerseze abilităţi şi competenţe de care au nevoie, cum ar fi: competenţa de a lua o decizie; de a-şi exprima un punct de vedere; de a comunica un mesaj clar şi convingator; de a-şi pune în acord aspiraţiile cu performanţa şi cu ceea ce poate oferi piaţa muncii.
 • Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii remediale, adică oferirea studenţilor de ore suplimentare dintr-un anumit curs care să le servească la o participare activă la cursurile ce le au prinse în planurile de invăţământ va conduce la propunerea de implementare ca şi meditaţii suplimentare pentru toţi studenţii din anul I din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi.

Pentru a te înscrie în grupul țintă te rugăm completează formularul de înscriere

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive