SCRISOARE DESCHISĂ

Ultima actualizare: 21.07.2020 - 9:49

STIMAȚI COLEGI,
DRAGI STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI,

Pandemia cauzată de virusul COVID-19 ne-a obligat să ne aliniem dispozițiilor guvernamentale privitoare la oprirea accesului în școli și în facultăți. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în contextul acestei crize sanitare fără precedent, a rămas preocupată, alături de celelalte facultăți aparținând Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de înfăptuirea misiunii sale, aceea de a asigura o formare de calitate.

Periodic, consiliul de conducere a facultății s-a întrunit pentru a sintetiza rezultatele măsurilor luate. Nu au fost neglijate nici întâlnirile cu personalul administrativ, cu cel răspunzător de tehnica digitală și chiar cu reprezentanți ai asociației studenților.

Cooperarea cu toți acești membri ai comunității noastre academice a scos în evidență eficacitatea măsurilor luate, dar și spiritul de colaborare în efortul nostru de a asigura cursul optim al noului demers pedagogic.

În afara orelor de curs și a seminariilor, prin interacțiunea online, s-a desfășurat la nivel de facultate și o interesantă sesiune științifică a studenților.

Continuitatea acestui demers pedagogic va fi asigurată prin folosirea tehnicilor digitalizate inclusiv în cazul examenelor de absolvire și a celor de disertație.

Perioada prin care trecem a ridicat multe probleme, dar efortul comun a condus la perfecționarea în comunicarea virtuală, la adaptarea tuturor activităților la mediul online, demers care a contribuit la continuarea cu succes a studiilor. Se poate observa că abilitatea de lucru cu tehnologia informațională s-a dovedit a fi atât de importantă și de vizibilă. Fără să ne planificăm anume, am implementat din mers, profesori și studenți, un management al schimbării spre modernitate. S-au produs transformări în stilul nostru de lucru și chiar de viață.

Astfel, dragi studenți și absolvenți, ați căpătat competențe cheie pentru viitorul vostru: creșterea vitezei de adaptare la schimbare, implicarea creativității și dobândirea încrederii de sine, care a alimentat curajul de a vă alinia la noile metode de lucru.

Până nu demult, dacă veneai la serviciu devreme și plecai târziu, erai respectat. Pentru a fi productiv, era obligatoriu să fii prezent la locul de muncă. Lucrurile au început să se schimbe. Timpul nu mai echivalează cu productivitatea sau cu munca susținută. Acum, multe sarcini sunt îndeplinite în orice moment și în orice loc, chiar și la domiciliu.

Este o descriere realistă și pragmatică pe care voi, dragi absolvenți o veți parcurge pentru a păși cu încredere în carierele și viețile profesionale în care veți activa.

Măsurile preventive generate de situația fără precedent a acestei pandemii nu ne permit întâlniri menite să-i sărbătorească pe absolvenții noștri.

În întreaga societate s-a petrecut un fenomen cu constrângeri atipice: am fost obligați să interacționăm integral într-o lume virtuală și am dovedit cu toții că ne-am adaptat noilor exigențe atât în procesul pedagogic, cât și în cel de relaționare cu lumea științifică națională și internațională (conferințe, sesiuni științifice etc.)

Din realitățile profunde ale acestor realizări își extrage seva și bunul renume al facultății, mărturie stând numărul record de înscriși (743 candidați) în sesiunea iulie 2020 la toate cele 8 specializări: Marketing, Finanțe și bănci, Management, Contabilitate și informatică economică, Afaceri internaționale, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Administrarea afacerilor în alimentația publică și Informatică economică.

Nutresc sentimentul că acești tineri candidați vor fi precursorii unei generații noi, cu concepții de viață bine definite care, în final, vor asigura dezvoltarea societății prin aprofundarea științelor economice. Răspunderea noastră constă în a face tot ce ne este în putere pentru a genera soluții la toate problemele ce se vor ivi.

Personal, prin această scrisoare deschisă, îmi exprim gratitudinea pentru disponibilitatea manifestată atât de toți angajații Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, cât și de studenții acesteia, pentru participarea activă la implementarea noilor metode pedagogice impuse de o conjunctură atipică, și să primiți respectuoasele mele urări de sănătate și temeinice împliniri în viitor.

DECAN,
Prof. univ. dr. habil. ADRIAN MICU

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive