„Serviciile oferite contribuabililor” marca UDJG și ANAF

Ultima actualizare: 08.11.2022 - 8:14

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați alături de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează, în data de 8 noiembrie 2022, dezbateri interactive cu studenții privind „Serviciile oferite contribuabililor”.

Evenimentul are în vedere sublinierea importanței Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru integrarea studenților pe piața muncii și a antreprenoriatului și poate avea efecte pozitive asupra unei percepții cât mai corecte asupra rolului pe care ANAF îl are în societatea din România.

Activitatea constă într-o prezentare explicativă și totodată interactivă în care se vor aborda subiecte precum rolul și importanța ANAF în societate, dezvoltarea României pe baza taxelor colectate, precum și serviciile electronice oferite de ANAF prin intermediul cărora contribuabilii își pot îndeplini obligațiile fiscale.

Agenția își concentrează toate eforturile pentru creșterea gradului de conformare, iar studiile efectuate arată că, pe termen lung, pentru îndeplinirea acestui deziderat, este necesară o educare timpurie și continuă în direcția plății taxelor și impozitelor. Unul din obiectivele imediate ale ANAF este cel de a promova o cultură în care conformarea fiscală voluntară să fie percepută drept o atitudine corectă, în care plata taxelor este atât o obligație legală, cât și un act de responsabilitate socială.

Evenimentul se va desfășura în Aula Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, începând cu ora 10:00.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive