Societățile antreprenoriale studențești în românia studenţilor creativi

Ultima actualizare: 04.10.2019 - 14:58

INVITAȚIE la Proiectul

SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI  ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVIEdiția a II-a

În perioada  30 octombrie 2019- 01 noiembrie 2019SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ și FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE , din cadrul UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, derulează proiectul SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI  ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI.

Scop: Creșterea nivelului de competență a studenților în domeniul antreprenoriatului prin dezvoltarea capacității viitorilor antreprenori de a elabora planuri de afaceri viabile și de a simula scenarii privind desfășurarea activității unei organizații economice.

Desfășurarea evenimentului:

  • START!KNOWHOW-UL COMUNITATE CREATIVĂ– Întâlnirea participanților cu antreprenori de succes, reprezentanți ai mediului de business, ai partenerilor;
  • SMART YOUNG ANTREPRENEURS– sesiune de elaborare a planurilor de afaceri, unde sunt invitaţi specialişti cu competenţe în elaborarea, implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;
  • SIMULATORUL DE BUSINESS- presupune simularea unor scenarii privind desfășurarea activității unei organizații economice, în cadrul unor echipe mixte: studenți de la UPG Ploiești și studenți din alte centre universitare, reprezentanți ai mediului de business.

Evaluatorii vor stabili care este cel mai bun team-leader și care sunt planurile/ideile de afaceri viabile, acestea urmând a fi premiate.

Studenţii voluntari de la organizaţiile studenţeşti, se vor implica direct în activitățile proiectului, în vederea desfășurării acestora în concordanță cu nevoile beneficiarilor direcți/indirecți.

Ne face o deosebită plăcere să invităm studenții facultății pe care cu onoare o conduceți la proiectul SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI  ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI Ediția a II-a.

Cheltuielile pentru serviciile de cazare și masă vor fi suportate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Cazarea participanților va fi asigurată în Campusul Universitar.

Anexăm la invitație FIȘA DE ÎNSCRIERE  cu rugămintea de a le transmite cadrelor didactice și a disemina informația în rândul studenților din cadrul facultății dumneavoastră.

Pentru realizarea programului acestei manifestări științifice, așteptăm pe adresa de mail mihaspataru@yahoo.com, până la data de 21 octombrie 2019, orele 20.00, fișa de înscriere completată.

Cu deosebit respect,

Comitetul de Organizare din cadrul Societății Antreprenoriale Studențești

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Fisa inscriere

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive