Tabere studențești 2018

Ultima actualizare: 24.04.2018 - 9:50
Tabere studențești 2018

Tabere studențești 2018 – Ministerul Tineretului și Sportului  (MTS) – Direcția Activități pentru Studenți și Tabere organizează, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv StudențescTei„, în perioada vaacantei de vară 2018, programul Național „Tabere studențești„. Taberele studențești se desfășoară la mare, la munte și în Delta Dunării.

Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv StudențescTei„vor achizitiona serviciile de cazare și masă, cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 295/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Stabilirea locațiilor de tabăra se va face în urmă consultării cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare arondate.

Procesul de consultare se organizează în mod public și transparent, prin afișarea documentelor privind organizarea și desfășurarea programul Național „Tabere studențeștiși a anunțului privind desfășurarea consultării cu cel puțîn 7 zile înaintea desfășurării consultării, la loc vizibil, pe site-ul propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților, respectiv al Complexului Cultural Sportiv  StudențescTei„,

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultaele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadrul organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat, exeptie făcând cazurile sociale. În perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.

Beneficiarii programului Tabere studențești 2018

Art. 4 (1) Beneficiarii de locuri gratuite in taberele studentesi, in perioada vacantei de vara 2018, in limita fondurilor bugetare aprobate si a numarului de locuri aferente pe universitati, sunt studentii care indeplinesc cumulativ:

  • sunt inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa;
  • sunt inmatricultari la forma de invatamant cu frecventa, la programul de studii de la ciclurile de licenta si masterat;
  • sunt integralisti (studentii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare);
  • sunt studenti in varsta de pana la 35 de ani in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile ulterioaare.

Art. 4 (2) In cazul categoriei, studenti cazuri sociale, criteriul de student-integralist nu se aplica, ierargizarea acestora facandu-se exclusiv in baza criteriilor sociale.

Art. 5 (1) Categoriile de studenti beneficiari ai taberelor studentesti sunt:

  • cazuri sociale tabere studențești 2018 – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțîn de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale reprezentând maxim 20% din locurile repartizare universității;
  • studenți cu rezultate deosebite la invataturia în anul precedent de școlarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universitatiilor, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minimc 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lite. a);
  • stundeții care activează în cadrul Caselo de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de către Casele de Cultură al Studenților, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, împreună cu reprezentanți ai tuturor organizațiilor studențești reprezentative, legal constituite din fiecare universitate arondată. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură ale Studenților până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primeri serii de tabăra;
  • studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești legal constituite.

ANEXA 4 Fisa inscriere 2018
Metodologie Tabere Studentesti 2018

 

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive