Anunţ examen de licenţă / disertaţie, Sesiunea Septembrie 2023

Ultima actualizare: 01.08.2023 - 17:52

Înscrierile se desfăşoară la secretariat, în perioada 4 – 5 Septembrie 2023

Examenele de licenţă / disertaţie se vor susţine în perioada 8 – 11 Septembrie 2023, conform programării afişate pe site-ul facultăţii.

Ordinea şi ora de intrare în sala de examen se vor stabili şi afişa de către fiecare comisie de examen.

Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă/ disertaţie sunt următoarele:

  1. Lucrarea de licenţă/ disertaţie – copertată şi legată tip carte,  va fi însoţită de un CD pe care să fie inscripţionat fişierul PDF al lucrării şi procesul – verbal antiplagiat. CD – ul va fi prins de coperta lucrării. Lucrarea va fi însoţită de referatul semnat al cadrului didactic îndrumător (referat_licenţă / referat_disertaţie).
  2. Două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică, pentru absolvenţii de la licenţă.
  3. Fişa de lichidare (formular tip) – se ridică de la secretariat la înscriere.
  4. Cerere de înscriere (cerere_înscriere_licenţă / cerere_înscriere_disertaţie).
  5. Declaraţie privind originalitatea lucrării de licenţă/ disertaţie (declaratie_originalitate_licenta / declaratie_originalitate_disertatie – se leagă în lucrare după pagina cu titlul lucrării).
  6. Procesul – verbal de verificare antiplagiat – se leagă în lucrare după declaraţia de originalitate a lucrării de licenţă / disertaţie.
  7. Absolvenţii din serii vechi care si-au ridicat actele originale de la dosar, se vor prezenta cu diploma de bacalaureat original, respectiv diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă original pentru absolvenţii de master, precum şi copia certificatului de naştere, care se va certifica conform cu originalul prin prezentarea originalului.
  8. Chitanţa de plată a examenului de licenţă/ disertaţie pentru absolvenţii din serii vechi (600 lei pentru absolvenţii învăţământului cu frecvenţă, respectiv 1000 lei pentru absolvenţii ID/FR – se achită la casieria universităţii).

Atenţie! Nu se vor primi lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus! Înscrierile se fac personal.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive