Andrei Alexandru Panait, autor la FEAA - Pagina 9 din 57

Andrei Alexandru Panait

08/04/2020

Începe Programul Euro 200. Acesta prevede acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea achiziționării de calculatoare

Ministerul Educației și Cercetării oferă prin intermediul programului EURO 200, un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Beneficiarii acestui program sunt studenții învățământului de […]
06/04/2020

Contestatii burse semestrul II

Proces verbal Încheiat  astazi  6.04.2020 cu ocazia întrunirii comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru burse. Comisia a analizat cererea studentei Trocin Corina și a […]
06/04/2020

Depunere extras cont

Studenţii care vor primi bursa in semestrul ii 2019-2020, vor transmite la adresa de e-mail daria.bortnic@ugal.ro, pana pe 13.04.2020 urmatoarele documente: Extras de cont pe numele […]
04/04/2020

Anunț burse studenți străini

Studenţii străini, bursieri ai statului romȃn, care se  regasesc in tabelul cu burse de merit, vor transmite declaraţia de renunţare la bursa de student străin în […]
04/04/2020

Burse sociale 2019 – 2020

Burse acordate in semestrul II – 33 burse sociale din categoriile medicală, orfan, plasament LISTA FINALA Termen de contestaţii 06.04.2020, ora 10.00 Anul univ. 2019-2020 / […]
04/04/2020

Burse studenți străini 2019-2020

Tabel nominal cu studenţii care străini – bursieri ai statului român Studii universitare de licență LISTA FINALA Termen de contestaţii 06.04.2020, ora 10.00 Anul univ. 2019-2020 […]
04/04/2020

Burse de merit masterat 2019-2020

Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de merit Studii universitare de masterat LISTA FINALA Termen de contestaţii 06.04.2020, ora 10.00 Anul univ. 2019-2020 / […]
04/04/2020

Burse de merit licență 2019-2020

Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de merit Studii universitare de licență LISTA FINALA Termen de contestaţii 06.04.2020, ora 10.00 Anul univ. 2019-2020 / […]
04/04/2020

Burse de performanță 2019-2020

Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de performanţă Studii universitare de licență LISTA FINALA Termen de contestaţii 06.04.2020, ora 10.00 Anul univ. 2019-2020 / […]
28/03/2020

Anunt studenti

Având în vedere: – Hotărârea Consiliului Facultății din 05.03.2020, conform căreia “Se aprobă menținerea organizării unei sesiuni de evaluare a studenților, în săptămânile 7 și 8 […]