Economic Summer University

Ultima actualizare: 12.04.2023 - 13:04

Liceele eligibile, partenere în perioada 2023-2024 în cadrul schemei de granturi ROSE, sunt:

 • Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Însurăţei
 • Liceul Tehnologic Panait Istrati din Brăila
 • Colegiul Naţional „Alexandru Vlahuţă” din Râmnicu Sărat
 • Liceul Tehnologic „Grigore C Moisil” din Buzău
 • Liceul Teoretic „Eremia Grigorescu” din Târgu Bujor
 • Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie din Tecuci
 • Colegiul Economic „Delta Dunării” din Tulcea
 • Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” din Isaccea
 • Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Panciu
 • Liceul Teoretic „Emil Botta” din Adjud

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 1. Formular de înscriere (formular tipizat – Anexa 1);
 2. Copie carte de identitate a elevului;
 3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;
 4. Declarație de acord scris a părintelui/tutorelui legal instituit pentru participarea elevului la școala de vară (formular tipizat – Anexa 2);
 5. Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/tutore/aparținător legal/curator privind apartenența la grupul țintă a elevului (formular tipizat – Anexa 3).
 6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a elevului (formular tipizat – Anexa 4);
 7. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (formular tipizat – Anexa 5);
 8. Acord de consimțământ privind drepturile și obligațiile elevului participant (formular tipizat – Anexa 6)
 9. Adeverință elev, semnată de directorului liceului, în care să fie precizată media anului 2021/2022.

Se adaugă documentele justificative (unde este cazul) privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:

 • provine din familii cu venituri mici – Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, şi/sau Declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (1.524 lei net, calculat la 1.01.2022, conform HG 1.071/2021) – formular tipizat;
 • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui – formular tipizat
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
 • au cerințe educaționale speciale – Adeverință medicală

Notă: Formularele care compun dosarul (anexele) vor fi listate, completate de mână şi semnate. Ulterior se scanează formularele completate şi documentele justificative (individual) şi se denumesc. Folder-ul poartă nr proiectului, numele elevului si localitatea (ex: 319_Maria Popescu-Tecuci), se arhivează şi se transmite la adresa: rose319.feaa@gmail.com

Atenţie!! Dosarele sunt verificate pentru conformitate de către profesorul desemnat de liceu. Dosarele incomplete sau cu formularele necompletate vor fi eliminate

CALENDAR DE ÎNSCRIERE – 2023

Depunerea electronică a dosarelor8 mai – 17 mai, ora 12.00
Evaluarea dosarelor17 mai – 20 mai
Rezultatele parțiale ale selecției20 mai, ora 20.00
Rezultatele finale23 mai, ora 16.00

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive