ROSE – „ECONOMIC SUMMER UNIVERSITY” – EconSU

Ultima actualizare: 18.04.2024 - 10:44

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați,  prin intermediul proiectului ROSE, organizează în perioada 15.07 – 28.07.2024, Școala de vară Economic Summer University_EconSU pentru elevii absolvenții claselor a X-a și a XI-a din liceele de pe raza județelor Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău şi Tulcea cu care FEAA a încheiat parteneriate educaționale..  

Se dorește crearea unei experiențe universitare timpurii pentru 50 de elevi de liceu, care cuprinde:

 • cursuri și ateliere de lucru în domenii specifice profesiei de economist (Contabilitate, Finanțe personale);
 • consiliere profesională și orientare în alegerea profesiei;
 • activități sportiv – recreative;
 • activități culturale (cinema 3D, teatru, concert etc).

În afara programului educațional, ce cuprinde activități formale și non-formale, elevii selectați vor beneficia gratuit de diferite materiale suport (rucsac, materiale de birotică, echipament sport, etc.).

Elevii interesați sunt rugați sa-și descarce formularele atașate, să le completeze și să urmărească pașii descriși mai jos:

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 1. Formular înscriere grup ţintă (formular tipizat – Anexa 1);
 2. Copie carte de identitate a elevului,
 3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator
 4. Adeverință de elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anului anterior absolvit, respectiv 2022/2023. În cazul în care de la un liceu provin mai mulți elevi, se acceptă eliberarea unei adeverințe comune de apartenență la liceu.
 5. Declarația pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări (formular tipizat – Anexa 2);
 6. Acord participare pentru părinți (formular tipizat – Anexa 3);
 7. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_elev (formular tipizat– Anexa 4); 
 8. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_părinte (formular tipizat– Anexa 5);
 9. Declarație proprie răspundere_părinți (formular tipizat – Anexa 6);
 10. Drepturile și obligațiile elevului participant (formular tipizat – Anexa 7);

Se adaugă documentele justificative (unde este cazul) privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:

 • provine din familii cu venituri mici – Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, şi/sau Declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie 2.080 lei net, calculat la 1.01.2024 – formular tipizat;
 • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui – formular tipizat
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
 • au cerințe educaționale speciale – Adeverință medicală

Notă: Formularele care compun dosarul (anexele) vor fi listate, completate de mână şi semnate. Ulterior se scanează formularele completate şi documentele justificative (individual) şi se denumesc. Folder-ul poartă nr proiectului, numele elevului si localitatea (ex: 319_Maria Popescu-Tecuci), se arhivează şi se transmite la adresa: rose319.feaa@gmail.com

Atenţie!! Dosarele sunt verificate pentru conformitate de către profesorul desemnat de liceu. Dosarele incomplete sau cu formularele necompletate vor fi eliminate

CALENDAR DE ÎNSCRIERE – 2024

Depunerea electronică a dosarelor20 mai – 26 mai, ora 12.00
Evaluarea dosarelor27 mai – 29 mai
Rezultatele parțiale ale selecției29 mai, ora 20.00
Rezultatele finale3 iunie, ora 16.00

Director de grant,
Conf.dr. Florentina MOISESCU
florentina.moisescu@ugal.ro

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive