ROSE – „ECONOMIC SUMMER UNIVERSITY” – EconSU

Ultima actualizare: 12.04.2023 - 14:20

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, este beneficiara finanțării sub-proiectului ECONOMIC  SUMMER UNIVERSITY – EconSU, Acord de grant nr. 319/SGU/PV/III/18.06.2020, în cadrul Proiectului privind învățământul Secundar ROSE, Schema de Granturi – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV).

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), este finanţat conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015, şi implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.

Obiectivul general al sub-proiectului este crearea unei experiențe universitare timpurii pentru elevii de liceu, prin organizarea de programe de vară anuale cu durata de 2 săptămâni, în perioada 2020-2022.

Grupul ţintă al sub-proiectului este format din 100 de elevi de liceu (50 elevi/an x 2 ani) din clasele a X-a şi a XI-a, din județele Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău şi Tulcea, aflați în situații de risc, elevi care aparțin grupurilor dezavantajate descrise de strategia proiectului ROSE, respectiv:

 • provin din familii cu venituri mici;
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
 • locuiesc în zone rurale;
 • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau orfani;
 • au cerinţe educaţionale speciale.

Obiectivele specifice sunt:

ObS 1:  Creșterea nivelului de informare a elevilor din grupul ţintă asupra beneficiilor educației terțiare;

ObS 2:  Dezvoltarea în favoarea elevilor a unei experiențe universitare timpurii, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să inițieze dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar cu profil economic;

ObS 3:  Dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune socială, a orizontului personal de educaţie şi cultură pe care îl oferă oraşul universitar Galaţi

Activităţi:

 • Campanii de diseminare şi selectare a grupului ţintă;
 • Consiliere profesională și orientare în carieră;
 • Cursuri și ateliere de lucru orientate spre subiecte din domeniile Contabilitate şi Finanţe;
 • Participarea la competiții sportive, activități reacreative în cadrul universității;
 • Participarea la evenimentele culturale ale oraşului Galaţi.

Proiectul este implementat în judeţul Galaţi, în cadrul Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor

Liceele eligibile, partenere în perioada 2023-2024 în cadrul schemei de granturi ROSE, sunt:

 • Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Însurăţei
 • Liceul Tehnologic Panait Istrati din Brăila
 • Colegiul Naţional „Alexandru Vlahuţă” din Râmnicu Sărat
 • Liceul Tehnologic „Grigore C Moisil” din Buzău
 • Liceul Teoretic „Eremia Grigorescu” din Târgu Bujor
 • Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie din Tecuci
 • Colegiul Economic “Delta Dunării” din Tulcea
 • Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” din Isaccea
 • Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Panciu
 • Liceul Teoretic „Emil Botta” din Adjud

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 1. Formular de înscriere (formular tipizat – Anexa 1);
 2. Copie carte de identitate a elevului;
 3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;
 4. Declarație de acord scris a părintelui/tutorelui legal instituit pentru participarea elevului la școala de vară (formular tipizat – Anexa 2);
 5. Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/tutore/aparținător legal/curator privind apartenența la grupul țintă a elevului (formular tipizat – Anexa 3).
 6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a elevului (formular tipizat – Anexa 4);
 7. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (formular tipizat – Anexa 5);
 8. Acord de consimțământ privind drepturile și obligațiile elevului participant (formular tipizat – Anexa 6)
 9. Adeverință elev, semnată de directorului liceului, în care să fie precizată media anului 2021/2022.

Se adaugă documentele justificative (unde este cazul) privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:

 • provine din familii cu venituri mici – Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, şi/sau Declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (1.524 lei net, calculat la 1.01.2022, conform HG 1.071/2021) – formular tipizat;
 • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui – formular tipizat
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
 • au cerințe educaționale speciale – Adeverință medicală

Notă: Formularele care compun dosarul (anexele) vor fi listate, completate de mână şi semnate. Ulterior se scanează formularele completate şi documentele justificative (individual) şi se denumesc. Folder-ul poartă nr proiectului, numele elevului si localitatea (ex: 319_Maria Popescu-Tecuci), se arhivează şi se transmite la adresa: rose319.feaa@gmail.com

Atenţie!! Dosarele sunt verificate pentru conformitate de către profesorul desemnat de liceu. Dosarele incomplete sau cu formularele necompletate vor fi eliminate

CALENDAR DE ÎNSCRIERE – 2023

Depunerea electronică a dosarelor8 mai – 17 mai, ora 12.00
Evaluarea dosarelor17 mai – 20 mai
Rezultatele parțiale ale selecției20 mai, ora 20.00
Rezultatele finale23 mai, ora 16.00

Director de grant,
Conf.dr. Florentina MOISESCU
florentina.moisescu@ugal.ro

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive

Procedura privind înscrierea studenţilor în anul universitar 2023 – 2024