Andrei Alexandru Panait, autor la FEAA - Pagina 13 din 57

Andrei Alexandru Panait

23/01/2020
actualizare note

Actualizare note 23 Ianuarie 2020

În data de 23.01.2020 s-au trecut notele în cataloagele de examen la disciplinele: Sisteme distribuite – IE III Tehnici de comunicare în turism – ADAT II […]
23/01/2020
actualizare note

Actualizare note 22 Ianuarie 2020

În data de 22.01.2020 s-au trecut notele în cataloagele de examen la disciplinele: Geografie – FB I Marketing – MN II Strategii de marketing politic – […]
21/01/2020
actualizare note

Actualizare note 21 Ianuarie 2020

În data de 21.01.2020 s-au trecut notele în cataloagele de examen la disciplinele: Geografie – ECTS I, MK I, MN I, IE I Marketing – FB […]
20/01/2020
actualizare note

Actualizare note 20 Ianuarie 2020

În data de 20.01.2020 s-au trecut notele în cataloagele de examen la disciplinele: Audit şi gestiunea riscului financiar – bancar – MFB II Marketing – CIG […]
17/01/2020
actualizare note

Actualizare note 17 Ianuarie 2020

În data de 17.01.2020 s-au trecut notele în cataloagele de examen la disciplinele: Managementul serviciilor în alimentaţia publică – AAAP II Economia în servicii – ECTS […]
17/01/2020

Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – Sesiunea Februarie 2020

Grafic de derulare a procedurii antiplagiat – lucrari de licenta Nr. Crt. Specializarea Data trimiterii lucrărilor de licență de către comisia antiplagiat Data verificării lucrărilor/Data emiterii […]
17/01/2020

Finalizare studii 2018 – 2019

16/01/2020
actualizare note

Actualizare note 16 Ianuarie 2020

În data de 16.01.2020 s-au trecut notele în cataloagele de examen la disciplinele: Guvernanţă corporativă şi audit intern – CA I Politici şi opţiuni contabile – […]
16/01/2020

EXAMEN DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE, SESIUNEA FEBRUARIE 2020

Examenele de licenţă / disertaţie se vor susţine în perioada 25 - 26 februarie 2020, conform programării care se va afişa pe site-ul facultăţii. Ordinea şi ora de intrare în sala de examen se vor stabili şi afişa de către fiecare comisie de examen.
16/01/2020
stagii de practică remunerate

Oportunități pentru absolvenți – stagii de practică remunerate

Reprezentanta Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeana a informat cu privire la oportunitățile de practica pentru absolvenții de invaginat superior în cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE).